De sju rapporterna är:

-          Skogsägarrörelsen - en historisk återblick. Av Sven Sjunnesson, Ulf Österblom, Jan Sandström och Ola Persson

-          Skogsägarnas Riksförbund. Roll och verksamhet. Av Ulf Österblom

-          Skogsägarrörelsen och skogsbruksområden. Av Sven Sjunnesson

-          Skogsägarföreningarnas utveckling efter krisen i slutet på 1970-talet. Examensarbete av Anders Norlin.

-          Skogsägarrörelsen och virkesmarknaden. Av Sven Sjunnesson

-          Skogspolitik utan helhetsperspektiv. 1. Granskning av skogspolitiken 2000-2010. Av Jan Sandström

-          Skogspolitiken utan helhetsperspektiv. 2. Redovisning av det politiska händelseförloppet 2000-2010. Av Jan Sandström.

På lunchmötet kommer ni att utöver rapporterna få en redovisning av projektet och dess resultat. Med på mötet är LRF Skogsägarnas ordförande Sven Erik Hammar och skogsdirektör Magnus Kindbom, projektets ordförande, Sven Sjunnesson, fd skogsdirektör Skogsägarnas Riksförbund, och Ulf Österblom, fd VD LRF Skogsägarna. Efter lunchen finns möjlighet till fortsatta samtal med Sven Sjunnesson och Ulf Österblom.

När: Tisdag 11 december 2018 kl 11.45 – ca 13

Var: LRF-huset, Franzéngatan 6, Stockholm, lokal Traktorn, plan 4

Anmälan: För att veta hur mycket lunchmat vi ska duka fram vill vi att ni anmäler senast måndag 10 december kl 11 till magnus.kindbom@lrf.se vilka som kommer till presslunchen.

Välkommen!

För mera information: Kontakta Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, 08-787 58 95

Bilden: Skogsexperterna som kartlagt skogsrörelsens historia är Ulf Österblom, Jan Sandström, Ola Persson, Sven Sjunnesson.