För den företagare som vill utöka sin verksamhet med fler dikor, eller starta nytt, är det sista chansen att få en tjur värd 25 000 kr. Sedan projektet startade har 97 tjurar delats ut till företagare runt om i Sverige. Några av de gårdar som har fått en tjur är nystartade och ska fylla en tom ladugård, andra gör en stor satsning för fler djur och bygger ut och någon har mjölkkor men vill komplettera verksamheten även med dikor.

Syftet med projekt Romeo är att få fram mer svenskt nötkött genom att öka antalet dikor. Tjurarna beräknas leda till att antalet dikor fördubblas under en femårsperiod på de gårdar som fått en tjur, från 5 260 kor när projektet startade till 10 600 kor år 2021.

Fakta om tjurarna som delats ut:

  • 100 tjurar delas ut och det finns tre kvar
  • Projektperiod 2016 till 2018
  • Den första tjuren delades ut i december 2016 och hans kalvar föddes i våras
  • Alla län har fått minst en Romeo, bortsett från Norrbotten
  • Både små och stora gårdar har fått en Romeo
  • Medeltalet för antalet kor på en Romeogård är 54 kor
  • Hälften av alla företagare som har fått en Romeo är under 40 år
  • Nästan hälften av företagarna anger bevarande och skötsel av betesmark som skäl till varför de vill ha en Romeo
  • Mer än hälften av företagarna uttrycker framtidstro, intresse för direktkontakt med konsument och samarbete med McDonald’s

Här går det att ansöka om en tjur: http://www.notkottsproducenter.se/projekt-romeo/

Bakom projekt Romeo står Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Nötköttsproducenter och McDonald’s.

Kontakt:

Viktoria Östlund, Lantbrukarnas Riksförbund, 070 859 76 36

Jan Forsell, Sveriges Nötköttsproducenter, 070 750 60 39

Sören Vogt, McDonald's, 073 539 18 90