Projektet skapar en vinn vinn-situation: Det gröna näringslivet i form av lantbruk och trädgård måste rekrytera, samtidigt som nyanlända vill få jobb.

– Det gröna näringslivet är en framtidsbransch som behöver mer arbetskraft och nyanlända behöver praktik och jobb. Genom LRFs satsning så kan dessa behov föras samman, vilket är bra både för det gröna näringslivet, Sveriges landsbygd och nyanlända människor i hela vårt land, säger Anders Källström, vd och koncernchef, LRF.

Projektet startar i höst och pågår fram till 2020 års utgång, med verksamhet över hela landet. Arbetet finansieras med egna medel från LRF och bidrag på 10 miljoner kronor från Tillväxtverkets regeringsuppdrag ”Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet”.

LRF är en organisation vars medlemmar är vana att ta samhällsansvar, inte bara vid bränderna 2014 och i år, utan också vid flyktingvågen hösten 2015 då LRF startade mötesplatsen ”Det gröna näringslivets integrationsforum” och integrationsprojekt under namnet ”Landet runt” – ett arbete som nu fördjupas.

– Det är viktigt med ett lokalt engagemang för att skapa långsiktighet. LRF har en stor styrka med breda och lokala nätverk. Tillsammans med lokala eldsjälar, kompetenta företagare och arbetsförmedlare kan vi ge goda förutsättningar för nyanlända att arbeta i det gröna näringslivet, säger Mats Bergling, projektledare för Nya nätverk för jobb på landet.

En av de företagare som kan tänka sig att ta emot nyanlända som praktikanter är Malin Sundmark, som driver ett lantbruk med uppfödning av kaniner och får i Krylbo. Hon har flera gånger öppnat sin dörr, både för praktikanter från Sverige och andra länder.

– Jag skulle gärna göra det igen. De skulle kunna hjälpa mig i den dagliga skötseln av djuren, paketering av kött och försäljning i gårdsbutiken. Jag har planer att bygga ut företaget och det här projektet ger mig den möjligheten.

Hon uppmanar andra företagare i det gröna näringslivet att våga ta emot nyanlända.

– Förutom hjälp med sysslorna så får man så mycket mer. Det är väldigt roligt och ger förståelse för andra kulturer.

Men språket då, är det inte svårt att göra sig förstådd?

– De praktikanter som jag har haft på gården studerade parallellt på Svenska för invandrare, SFI. En hade haft får i sitt gamla hemland, så hon var van vid jordbruk, vi förstod varandra i det praktiska arbetet.

Fakta: Projektet ”Nya nätverk för jobb på landet”

Satsningen pågår mellan hösten 2018 och 2020. Några av målen är att:

*Minst 300 nyanlända ska ha fått praktik inom det gröna näringslivet, det vill säga trädgård, jord- och skogsbruk. Minst 25 företag ska ha kunnat rekrytera ur gruppen.

*Informerat 17 600 företagare om de möjligheter integration kan ge deras verksamheter.

*Ge individuell coachning och utvecklingsstöd till 300 företagare.