De thailändska lyktorna, khom loys, har blivit ett allt vanligare inslag på nyårsafton. Vad många tyvärr inte tänker på är hur långt de kan flyga och vilken skada de kan orsaka en djurbesättning. Många av lyktorna är byggda av ståltråd som sedan ligger kvar i markerna. Om betande kor tuggar i sig dem eller får dem i sig via skördat foder så kan det ställa till med svåra skador. Särskilt kor är dåliga på att sortera ut vassa föremål när de tuggar, vilket gör att de lättare kan drabbas av invärtes skador.

– Förutom att man bör tänka på i vilken riktning lyktan flyger så rekommenderar vi nyårsfirarna att välja en lykta som är byggd av nedbrytningsbart naturmaterial och inte innehåller metalldelar. Det besparar många lantbruksdjur onödigt lidande, säger My Sahlman.

LRF önskar också att nyårsraketer används på ett sådant sätt att de inte hotar att skrämma djuren eller riskera allvarliga bränder i ladugårdar och byggnader. Bedöm gärna om området där pjäsen förväntas falla ner är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt. Finns det en gård med djur i närheten vädjar LRF till att du är extra försiktig.

LRFs önskan är att Sverige på sikt ska kunna införa ett skyddsavstånd mot djurhållande gårdar. I Norge gäller redan en mer restriktiv lagstiftning. Raketer på pinne är förbjudna och tiden för övriga fyrverkerier är begränsad till klockan 18–02 på nyårsafton. I Norge är reglerna också utformade så att djur både på bete och i stall skyddas genom fyrverkerifria zoner.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 08-787 57 77