Tillsammans med Länsförsäkringar Skåne har LRF Ungdomen frågat sina medlemmar hur mycket kapital de tror det krävs för att starta ett bärkraftigt lantbruk. Största andel (32 procent) uppskattar att 2-5 miljoner kronor i startkapital krävs för att få affären att gå ihop. Drygt var fjärde bedömer att det inte är tillräckligt utan att det krävs minst 5 miljoner kronor i grundplatta. Med mindre än en miljon kronor i insats är det enbart 9 procent som tror att lantbruket blir bärkraftigt.

– Vi ser ett stort intresse bland unga att ge sig in lantbruksbranschen och den stora majoriteten av dagens lantbrukare är också nöjda med sitt yrkesval. Men faktum är att kapitalinsatser är så stor att unga idag har svårt att ta steget in i branschen, säger Emilia Astrenius Widerström, ordförande LRF Ungdomen.

Att skapa ingångar för nya kapitalstarka ägare, underlätta för fler typer av ägarformer, göra en översyn av regelverket kring arrende och en attitydförändring i synen på att lantbruket måste vara kopplat till släktgården, är några exempel på åtgärder som skulle kunna förändra bilden av en åldrande bransch.

– Möjligheter och lösningar finns. Det vi efterfrågar är ett politiskt engagemang och en vilja från branschen att driva på utvecklingen och få till de förändringarna som krävs för att unga krafter kan vara med och utveckla vårt svenska lantbruk, säger Emilia Astrenius Widerström.

Kapitalbehovet skiljer sig samtidigt över landet. I Skåne är det 39 procent som svarar att det krävs minst 5 miljoner kronor, motsvarande andel i norra Sverige är 19 procent.

– Det är framförallt jord- och skogsföretag som kräver ett stort startkapital för att skapa bärkraftiga lantbruksföretag. Djurproduktion med befintliga anläggningar kräver förmodligen betydligt mindre kapital för att starta upp ett bärkraftigt lantbruk, säger Ingvar Karlsson, affärsspecialist inom lantbruk på Länsförsäkringar Skåne.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av PFM Research på uppdrag av LRF Ungdomar och Länsförsäkringar Skåne. Under perioden 15-30 maj svarade 500 av LRF Ungdomens medlemmar på frågor via mejlenkät och telefonintervjuer.

Vid frågor kontakta gärna:

Emilia Astrenius Widerström – Ordförande LRF Ungdomen: 070-378 92 22

Ingvar Karlsson – Affärsspecialist Lantbruk, Länsförsäkringar Skåne: 076-773 83 97 Ingvar.Karlsson@lansforsakringar.se

Joel Lyth – Pressekreterare Länsförsäkringar Skåne: 076-773 81 93 Joel.Lyth@lansforsakringar.se