– Stödåtgärder är viktiga för Sveriges skogsägare och för samhället i stort. Många enskilda har drabbats hårt och nu handlar det om att minimera skadorna. Bland annat handlar det om att ta vara på brandskadat virke och undvika spridning av insekter, säger Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

Regeringen har beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader för de inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt omfattande skogsbränder.

– Det är bra att regeringen har satt ramarna, nu är det att yttersta vikt att de närmre beskeden kring stöden kommer så fort som möjligt. Det är viktigt att fort komma igång med arbetet, säger Karin Perers, ordförande Mellanskog.

– Vi har under sommaren haft en god dialog med regeringen och kommer fortsatt konstruktivt bidra med vår kunskap och erfarenhet i detta arbete, säger Magnus Kindbom, skogsdirektör LRF Skogsägarna.