Idag är det internationella landsbygdskvinnors dag. LRF har i en undersökning tittat på vilka som leder och styr företagen i det gröna näringslivet – företag med basen i jorden, skogen, trädgården och landsbygdens miljö. I undersökningen frågas om vilka som styr företaget i praktiken. Resultatet visar att i 46 procent av företagen i det gröna näringslivet är det minst en kvinna med och leder och styr företaget.

– Både kvinnor och män är med och driver våra företag inom det gröna näringslivet, det visar också undersökningens siffror som går djupare än den offentliga statistiken. Vi vill att ännu fler ska se möjligheter att verka inom det gröna näringslivet, och det är viktigt att vi tar tillvara all potential som finns – hos både kvinnor och män. Därför är det så viktigt att vi jobbar för ökad jämställdhet inom det gröna näringslivet, med bra kultur, schyssta normer och likvärdiga möjligheter för kvinnor och män, säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

LRFs undersökning visar också hur det ser ut inom olika branscher i det gröna näringslivet. Störst andel av företag med kvinnor i ledningen finns inom mjölk, ägg, trädgård, får, livsmedelsförädling, turism, häst och biodling. Minst andel kvinnor i ledningen har företagen inom entreprenad, spannmålsodling, sockerbetor och oljeväxter. Men även inom dessa branscher är det 25-35 procent av företagen som har minst en kvinna i ledningen.

LRFs Jämställdhetsakademi grundades år 2009 och är en tankesmedja bestående av nitton ledamöter som är namnkunniga experter inom jämställdhet och företagande samt företrädare från kooperativa företag inom det gröna näringslivet. Jämställdhetsakademin tar fram ny kunskap tillsammans med forskare och andra, kommunicerar och bildar opinion om jämställdhet i det gröna näringslivet och utvecklar och utbyter idéer mellan de organisationer som ledamöterna kommer från. Läs mer på www.jamstalldhetsakademin.se

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes bland medlemmar i LRF under våren 2017 av undersökningsföretaget Ipsos, för LRFs räkning. Totalt ingick 3713 företag verksamma inom 30 branscher i undersökningen. I undersökningen ställdes bland annat frågorna ”Hur många män arbetar med styrningen av den dagliga driften?” samt ”Hur många kvinnor arbetar med styrningen av den dagliga driften?”. Svaren på dessa frågor gav resultatet ovan.

Har du fler frågor, kontakta Petra Pilawa, 076-812 28 48