Hittills har hästverksamheter inte beviljats samma undantag som övriga areella näringar kring byggnation. Det har inneburit att en byggnad för hästverksamhet, med i övrigt samma premisser som vilken annan ekonomibyggnad som helst, tvingats söka bygglov medan andra gröna näringar kunnat nyttja bygglovsfrihet enligt undantag i plan- och bygglagen.

Men i ett vägledande rättsfall fastslår nu Mark- och miljööverdomstolen, att principmålet om strandskyddsreglerna hos travtränaren Robert Bergh, också ska gälla plan- och bygglagen. Slutsatsen är att hästverksamhet ska omfattas av samma undantag vad gäller strandskyddsregler och bygglovsbestämmelser, som de andra gröna näringarna.

För LRF Häst, som arbetat med frågan sedan starten 2014, är det ytterligare ett steg i rätt riktning i arbetet för att få likvärdiga förutsättningar för företagandet oavsett djurslag. LRF har tillsammans med LRF Konsult och travtränaren Robert Bergh, först drivit principmålet om strandskyddreglerna kopplade till hästverksamhet. Robert Bergh fick rätt i Mark- och miljööverdomstolen. Det innebar att Bergh fick lov att nyttja undantaget för strandskyddreglerna och därmed använda marken på sin fastighet i strandskyddsområde för bete och foderproduktion i sin hästverksamhet. LRF Häst har därefter påtalat att detta också bör omfatta plan- och bygglagen då de båda lagstiftningarna och därmed även kriterierna för undantag från dessa, bygger på samma grunder.

– Det positiva beskedet är väldigt viktigt och visar tydligt att LRF Hästs påverkansarbete ger resultat, säger Lotta Folkesson, ordförande i LRF Häst.

Boverket har fram till nu sagt nej till att låta strandskyddsdomen få effekt på tillämpningen av plan- och bygglagens undantag. LRF har återigen påtalat behovet av samordning för Boverket. Mark- och miljööverdomstolens uttalande i en ny vägledande dom, visar att dessa två lagstiftningar ska hanteras på samma sätt, och nu har Boverket meddelat att de avser att uppdatera vägledningen och uppmana myndigheterna att ta hänsyn till Mark- och miljööverdomstolens båda uttalanden vid hantering av bygglovsärenden för hästverksamhet.

– LRF har under lång tid jobbat med frågan att byggnader för häst ska omfattas av bygglovsfrihet precis som andra ekonomibyggnader på jordbruksfastighet utanför planlagt område. Detta är ett nytt viktigt steg mot bättre förutsättningar för våra hästföretagare, säger Erica Lindberg, verksamhetsansvarig på LRF Häst.

LRF Konsults jurist Lisa Kylenfelt är glad att den ursprungliga domen om strandskyddet nu äntligen fick den bredare effekt som är juridiskt rimlig.

– Det är en välkommen dom. Det finns ingen anledning att inte låta de båda lagstiftningarnas tillämpning följas åt, menar Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult.

Kontaktpersoner:

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst 070-351 96 97 lotta.folkesson@lrf.se

Erica Lindberg, verksamhetsansvarig LRF Häst 010-184 42 27 erica.lindberg@lrf.se

Lisa Kylenfelt, jurist LRF Konsult, 031-337 36 82 lisa.kylenfelt@lrfkonsult.se