Med tomma foderlager och en tuff ekonomisk situation efter förra årets torka är årets skörd extra viktig. På flera håll rapporteras det om vallskörd över det normala, men längs med östkusten är det oroväckande torrt.

Så ser skördeläget ut just nu – region för region

Norrbotten: I de södra delarna har de hunnit ta en första vallskörd. Den har sett relativt bra ut, om än inga rekordmängder. Det har också kommit bra med regn som bäddat för en bra sådd. Det är hoppfullt just nu.

Västerbotten: Första vallskörden ser riktigt bra ut och i stora delar av inlandet har man kunnat slå förstaskörden lite tidigare än normalt. Spannmålen såddes nyligen så det är för tidigt att sia om.

Jämtland/Västernorrland: Överlag ser det väldigt bra ut förutom förstaårsvallarna som är dåliga på grund av torkan ifjol. Spannmålen är för tidigt att säga något om, men det kan bli bra om det inte blivit för försenat på grund av att det varit kallt.

Gävleborg/Dalarna: Läget är stabilt just nu. Hittills har det varit en normal sommar, med regn och sol om vartannat. Just nu är det ingen större kris i sikte.

Stockholm/Västmanland/Uppsala: I Västmanland och Uppsala ser det överlag bra ut. Längs kusten ser vårsådd och återväxt lite eländiga ut. Det är torrt även om det kommer några skurar.

Östergötland: Skörden ser ut att bli helt okej till mycket god ut i princip i hela Östergötland, med viss reservation för kustbandet som har torra marker.

Örebro: Det ser mycket lovande ut. Frodiga och kraftiga grödor och god vallskörd. Men vattenreserverna i marken är ytterst begränsade. Ett par veckors uppehåll så är torkan ett faktum. Det finns fortfarande risk för skador på spannmålen vid torka.

Södermanland: Det ser hyfsat ut, med stora lokala variationer. Kustbandet har enormt torrt även i år och kommer sannolikt få skördepåverkan främst på vallar och vårsäd. Längre in från kusten har det kommit mer regn och det ser okej till bra ut.

Halland/Västra Götaland/Värmland: I västra Sverige är läget normalt. Förstaskörd av vall var över det normala. Både höst- och vårsått spannmål, oljeväxter liksom grönsaker och specialgrödor utvecklas väl.

Jönköping: Första skörden med gräs ser överlag bra ut. Inte ovanligt att det pratas om skörd över det normala. Även spannmålen ser på det stor hela bra ut. På en del håll kan det vara bekymmer med lite sämre uppkomst och något torkstressade grödor.

Gotland: Vallskörden varierade från mycket bra till under normal första skörd, beroende på hur mycket skada vallen tagit av fjolårets torka och vårens frost. Spannmålen och oljeväxterna ser ut att ha bra potential, men varierar över ön på grund av hur regnet fallit.

Kalmar/Öland: Första vallskörden har blivit bra, men för tillfället är det torrt. Betena håller på att torka ut. Spannmålsskörden ser bra ut och även höstsådden, men behöver också regn.

Kronoberg: Förstaskörden har gett bra med gräs, på några håll bättre än normalt. Men eko-vallarna har haft det tuffare att komma igång efter förra sommarens torka. Spannmålen ser bra ut och klarar sig ett tag till utan regn, men inte allt för länge.

Blekinge: En väldigt bra första skörd. Regionen har fått mycket regn och har fått mer gräs i första skörden än vad de fick totalt 2018. Spannmålen ser också fin ut nu och kan bli över förväntan.

Skåne: Första vallskörden ser bra ut. Det finns rapporter om ekologiska odlare som aldrig fått så bra skörd. Spannmålen ser också lovande ut, men på vissa platser är det väldigt torrt.

De regionala rapporterna lämnades mellan den 24-25 juni.