När LRFs medlemmar svarade på frågor om hur de uppfattade myndigheterna bildades följande lista, där Skatteverket fick högst betyg:   

  1. Skatteverket
  2. Skogsstyrelsen
  3. Jordbruksverket
  4. Länsstyrelsen
  5. Kommunen
  6. Livsmedelsverket

Medlemmarna fick bedöma myndigheterna utifrån deras bemötande, service, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet.

Förhoppningen är att resultaten ska hjälpa myndigheterna förstå hur de uppfattas. De medlemmar som har svarat är lantbrukare och skogsägare som möter myndigheterna regelbundet i sitt yrke, i fysiska möten, i samband med ansökningar eller via olika digitala tjänster och telefonsamtal.  

- Vi har påbörjat en dialog om resultaten med respektive myndighet. Jag vet att politiker och myndighetschefer vill förstå lantbrukarnas utmaningar med myndighetskontakter bättre. Min förhoppning är att innehållet kommer väl till användning när myndigheterna ska utvärdera, utveckla och förbättra sitt arbete, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Ojämn kvalitet
Det finns också resultat som tyder på stora skillnader och ojämn kvalitet i myndigheternas prestation, framför allt gäller det kommuner och länsstyrelser. Mest nöjda med länsstyrelsen är de i Jönköping, Kalmar, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och på Gotland.

- Grunden för en rättssäker myndighetsutövning är att den är lika var du än är och vem du än är. Så verkar det inte vara hos kommuner och länsstyrelser.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Ipsos på uppdrag av Lantbrukarnas Riksförbund 2019 och de svarande är företagare och medlemmar i LRF. Totalt inkom 1 528 svar. Rapporten finns tillgänglig på lrf.se.

Samtidigt i Aftonbladet: Emilia Astrenius Widerström, ordförande i LRF Ungdomen, har idag en debattartikel om myndighetsutövning sett ur unga lantbrukares perspektiv. Den har koppling till en annan rapport om myndighetsutövning, också den tillgänglig på lrf.se.

Rapport från Ipsos undersökning bland företagarmedlemmar, kvantitativ undersökning.  

Rapport från Ipsos undersökning bland unga lantbrukare, kvalitativ undersökning.