Jens Berggren, 46 år, har tidigare arbetat på utrikesdepartementet men har de senaste nio åren jobbat med vattenfrågor både lokalt och globalt på Stockholm Internationella vatteninstitut, SIWI. Han ser fram emot sitt nya jobb som hållbarhetsexpert på LRF.

– Det gröna näringslivet är framtiden. I en fossilfri framtid kommer det gröna näringslivet vara lika viktigt som oljan är för oljeländerna i dag. Jag vill vara med i det arbetet, säger Jens som är utbildad agronom.

Genom sitt intresse för lantbruk, sin utbildning och sina år som vattenexpert på Stockholm International så har han en tydlig bild av framtidens viktigaste frågor.

– Det är lätt att bli dystopisk när man ser vad som händer runt om i världen men genom att jobba med hållbarhetsfrågor för LRF och Sveriges bönder så är jag med och bidrar jag till en mer hållbar värld. Svenskt jord- och skogsbruk är bland världens bästa i allt vad hållbarhet heter och har ett otroligt natur- och kunskapskapital att förvalta och förädla, säger Jens.

LRF är väldigt nöjda över rekryteringen av Jens.

– Det här är ytterligare en pusselbit i vårt hållbarhetsarbete. I fjol antog vi Miljö 2.0-policyn och med Jens tar vi ytterligare ett stort kliv framåt, säger Hilda Runsten, enhetschef för energiföretagande- och miljöenheten.

Jens, vad ser du som din viktigaste uppgift på LRF?

– Det är att förmedla till Sverige och omvärlden att det gröna näringslivet sitter på lösningarna. Att vi kan och att vi håller vad vi lovar. Men den här omställningen klarar inte lantbruket själv. Vi måste få med oss konsumenter, som inte bara säger att de vill ha god djuromsorg utan också vill betala för det. Vi måste få med politiker så att lantbruket får de ekonomiska marginalerna för att ha råd till omställningen.

Utmaningen?

– Det finns en förlegad syn på lantbruket och den måste vi bryta. Jordbruket är inte ett passerat stadium av evolutionen, det spelar en nyckelroll i framtiden. LRF är en extremt trovärdig organisation. Jag hoppas att LRF ska kunna hitta nya partnerskap och grupper i civilsamhället som idag är tveksamma till oss på grund av sin okunskap. Vi måste hjälpa till att bredda debatten och förklara konsekvenserna.

Jens Berggren börjar sin tjänst den 10 juni.

För ytterligare information: Kontakta Hilda Runsten, 08-787 54 28