I det gröna näringslivet jobbar vi med våra naturresurser, skog och jord. Klimat- och miljöfrågan och hur vi hållbart tar hand om jorden till nästkommande generationer är kärnan i vår näring. För oss är det viktigt att vara med på hållbarhetsresan tillsammans med framtidens hållbarhetsledare, säger Emilia Astrenius Widerström, ordförande för LRF Ungdomen.

Slutdatum för FN:s Agenda 2030 kryper allt närmare men de flesta mätningar visar att omställningstakten till ett hållbart samhälle går för långsamt. Ska vi nå de globala målen krävs att alla sektorer hjälps åt. Miljömärkning Sverige och Sustainergies har därför startat A Sustainability Acceleration Project (ASAP) för att rusta morgondagens hållbarhetsledare. 

Vi är väldigt glada att ha med en aktör som LRF, som kan representera det gröna näringslivet. Sverige behöver fler partnerskap med näringslivet när det gäller utbildning och innovation om vi ska nå målen i Agenda 2030. Det är dags att Sverige ökar takten i omställningen, säger Christian Quarles, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

Fyra viktiga framtidsbranscher representeras i årets ASAP: det gröna näringslivet med LRF, innovation och digitalisering med Accenture, skogsindustrin med SCA och återvinningsbranschen med Stena Recycling. Från LRF:s sida deltar ordförande för LRF Ungdomen Emilia Astrenius Widerström. 

ASAP fick enormt fin respons av förra årets deltagare, där flera gått vidare till intressanta uppdrag.

Fakta om ASAP:

A Sustainability Acceleration Project (ASAP) är en arena för studenter, företag, experter och organisationer att lära av varandra och samarbeta för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. Som en del av arenan genomförs en campusturné med heldagsträningar för 400 studenter i hållbarhet och ledarskap.  Ett fåtal studenter väljs ut att bli diplomerade som Framtidens Hållbarhetsledare. ASAP grundades 2018 av Miljömärkning Sverige , som arbetar på regeringens uppdrag och Sustainergies . ASAP produceras årligen i partnerskap med relevanta aktörer från olika industrier och sektorer. Ansökan öppnar 1 oktober. Läs mer på asap2030.com

För kommentarer:

Presskontakt: Tove Mellgren LRF tove.mellgren@lrf.se 0720848321 

Presskontakt ASAP: Anna Norberg, Miljömärkning Sverige, 076 -262 54 90.