Avdelningen har satt LRF på kartan genom aktiviteter som riktar sig brett och genom att vara kommunikativa. I gamla och nya kanaler har lokalavdelningen spridit budskapet om de gröna näringarnas betydelse.

Arbetet delas, inom och utom styrelsen, och man är öppen för olika aktiviteter och intressegrupper. Genom nya grepp i folkrörelsearbetet är Mellersta Ådalen LRF ett gott exempel på Framtidens folkrörelse. Avdelningen är aktiv och närvarande på nya mötesplatser, för att vidga vyer och bredda inspelen till verksamheten.

Lokalavdelningens arbete specifikt kring Medlemsdialogen har tagit sig uttryck i ett stort engagemang i processen. Både i de aktiviteter som regionen bjudit in till, och genom att samla och stötta närliggande lokalavdelningar i att genomföra en gemensam aktivitet kring Medlemsdialogen.

– Det här trodde vi inte kunde hända, vi ville ju bara att så många som möjligt skulle vara med på aktiviteterna, sa kassören Caroline Näslund när hon tillsammans med ordförande Joakim Pettersson tog emot utmärkelsen på riksförbundsstämman.

Förutom äran vinner lokalavdelning 25 000 kronor att använda till aktiviteter och verksamhet i lokalavdelningen.

Årets kriterier var ”Årets lokalavdelning har spridit kunskap och kännedom om medlemsdialogen Framtidens folkrörelse. Avdelningen har genom engagemang och intresse lyft dialogen vid möten med medlemmar och inspirerat till att bidra med sina idéer”.

Bilden: Kassören Caroline Näslund tog tillsammans med ordförande Joakim Pettersson emot utmärkelsen  Årets LRFS-avdelning på LRFs  riksförbundsstämma idag. Foto: Ann Lindén