Program

10.30 Kaffe och bulle (kom i tid, säkerhetskontroll att passera)
11.00 Hur ser planetens gränser ut? Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet
Vad kan Europas skogsägare bidra med? Emma Berglund, LRF Skogsägarna
Vad kan Sverige göra? Alarik Sandrup, Lantmännen
Vad behöver hända? Fyra partier i panelen.
Marlene Burwick, Socialdemokraterna Riksdagsledamot
Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet Kandidat till Europaparlamentet
Emma Wiesner, Centerpartiet Kandidat till Europaparlamentet
Sara Skyttedal, Kristdemokraterna Kandidat till Europaparlamentet
12.30-13.30 Lunchwrap serveras. Chans till efterdiskussion runt borden.

Anmälan till: (ange "Europahuset 5 april”)

E-post medlemsservice@lrf.se  eller telefon 0771-18 08 11 

Ange eventuella matpreferenser. Anmälan senast en vecka före, fredag 29 mars. Begränsat antal platser.

OBS! Kom i tid för säkerhetskontroll vid ingången till Europahuset.