Enligt den senaste Lantbruksbarometern, från mars i år, beskriver två av tre svenska bönder sin lönsamhet som ganska eller mycket dålig. Fjolårets extremtorka slog hårt mot alla delar av jordbruket och trädgårdsnäringen.

Ansökningarna om det statliga krisstödet, som skulle vara inne hos Jordbruksverket senast den 20 maj i år, gällde en andra utbetalning av regeringens avsatta budgetmedel på cirka 1,5 miljarder kronor. Cirka 400 miljoner fördelades redan i höstas. Genomsnittligt täcker ansökningarna runt 95 procent av de aktuella arealer och djur som varit berättigade till krisstödet. I något fall, främst rör det sig om fjäderfäuppfödning, kom det in fler ansökningar än vad Jordbruksverket beräknat. I Sverige finns det cirka 60 000 lantbruksföretag, varav 15 000 bedrivs på heltid, 20 000 på deltid och 25 00 fritidsbönder.

Trots att alla berättigade inte sökte, så kommer hela krisstödssumman att betalas ut. Det innebär att de tidigare aviserade beloppen per hektar eller djur kommer att justeras upp något inför utbetalningen den 5 juli.

– Anledningen att alla berättigade inte ansökt om stödet är sannolikt att det i dessa fall rört sig om så små summor att den drabbade inte tycker att det varit lönt att ansöka, eller att den drabbade helt enkelt avvecklat sin verksamhet, bedömer Palle Borgström.

Bland länen är antalet ansökningar störst i Skåne/Blekinge (4 812 stycken) följt av Västra Götaland (4 771), Östergötland (1 783), Jönköping (1 504) och Kalmar (1 426).

– Det känns bra att ansökningarna om krisstöd täcker en så pass stor del av de drabbade produktionsgrenarna och att alla pengar nu går ut till de lantbrukare som ansökt, säger Palle Borgström.

Redan vid ansökningstillfället förklarade Jordbruksverket att ersättningar understigande 1000 kronor inte skulle betalas ut.

Så här fördelar sig ansökningarna regionalt till Jordbruksverket:

Kristianstad        4812

Skara                  2122

Linköping            1783

Jönköping           1504

Kalmar                1426

Borås                  1374

Uddevalla           1275

Halmstad            1231

Uppsala              1183

Visby                  846

Växjö                  832

Nyköping            811

Karlstad              783

Örebro                759

Västerås             660

Gävle                  645

Falun                  551

Stockholm          488

Umeå                 430

Härnösand         370

Östersund          336

Luleå                 184