Idag ser många svart på framtiden och klimatångest är ett modeord. Men det finns en positiv motvikt. Det gäller bara att se den och tro på den. Det menar författarna i ”Det smarta landet”, en bok som passande nog släpps på Nationaldagen, där deras förhoppning och budskap är att om vi har viljan att förstå hur stad och landsbygd behöver varandra så kan Sverige faktiskt bli världens mest hållbara land. Om politiker och företagsledare vågar ta modiga samhällsbeslut och hållbara steg så kan vi ta den ledartröja Sverige tidigare tagit kring industri- och samhällsutveckling.

Antologin, som initierats och inleds av LRFs vd Anders Källström, tydliggör att vi just nu står inför ett avgörande vägval. Den ena foten står kvar i ett samhälle som formats under många generationer, men den andra sparkar upp dörren på glänt till en framtid som kan bli väldigt ljus om vi vågar ta steget. Boken vill därför lyfta fram potentialen i våra naturtillgångar, de smarta livsstilsval som vi nu har möjlighet till genom den nya teknologin och inte minst om alla människors behov och drömmar. Om vi använder ny kunskap och tekniska innovationer rätt så kan det förändra vårt sätt att leva till det bättre.

– De beslut vi tar nu kommer att påverka många generationer framöver. Sveriges förutsättningar att ta det rätta hållbarhetssprånget är närmast unika. Vi har inte byggt vår framgång på fossila råvaror och ändliga resurser. Tvärtom är Sverige ett land av livskraftig skog, bördiga jordar, ljusa sommarnätter, kraftfulla älvar och ren natur. Jämställdhet, jämlikhet, utbildning och entreprenörsanda är fortfarande våra ledstjärnor, säger Anders Källström.

Några av de medverkande författarna är Bodil Jönsson, Carl Jan Granqvist, Anna-Karin Hatt och Johan Kuylenstierna. Med antologin, som ges ut av Volante Förlag med Maria Soxbo som redaktör, vill Anders Källström och LRF öppna för en konstruktiv debatt, utan pekpinnar, om hur Sverige kan ta nästa steg i en hållbar samhällsutveckling.

Utgivning: 6 juni 2019

Titel: Det smarta landet: perspektiv på ett hållbart Sverige 

ISBN: 9789188869708

Bilderna:

I den nya boken "Det smarta landet" pekar tretton författare på Sveriges möjligheter att bli värlsledande i hållbar samhällsutveckling.

LRFs vd Anders Källström är initiativtagare till boken "Det smarta landet" som pekar på framtidskraften i hela Sverige.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 010-184 40 70 eller Anders Källström, vd LRF 070-629 55 02