Den svenska vildsvinsstammen har ökat dramatiskt på 2000-talet. Enligt SLU är det utfodringen av vildsvin som delvis ligger bakom den exponentiella ökningen. God tillgång på mat leder nämligen till fler och större kullar. För Sveriges lantbrukare har utvecklingen skenat de senaste åren. Experter bedömer att stammen nu växer med 15 procent årligen, trots att avskjutningen ökat från 20 000 djur år 2005 till knappt 115 000 förra året.

Beräkningen är att det finns upp emot 300 000 vildsvin i Sverige. Både lantbruk, kommuner, villaägare och bilister drabbas. Den senaste beräkningen, som gjordes av SLU 2015, visade att skadorna och odlingsförlusterna för jordbruket är 1,1 miljard kronor per år. Vildsvinen lever i stora flockar och kan förstöra en enskild bondes marker flera gånger samma år. Antalet trafikolyckor med vildsvin accelererar också. De senaste 15 åren har trafikolyckor med vildsvin nästan tiodubblats, från 755 olyckor år 2003 till 6 938 olyckor förra året, enligt statistik från Nationella viltolycksrådet. Sedan 2015 har antalet trafikolyckor ökat med 64 procent.

Vildsvin räknas idag som en del av den svenska faunan, efter riksdagens beslut 1987. Men LRF har i flera år arbetat intensivt med att uppmärksamma myndigheterna på att utvecklingen i lantbruket inte längre är hållbar. Skadorna på grödor blir alltmer omfattande. För att minska vildsvinens skadegörelse ställer LRF följande krav:

  •  Inför en reglering av utfordringen av vilt. Tydliga bestämmelser om med vad man får utfodra, i hur stor mängd och med vilka utfodringsmetoder som tillåts.
  •  Tillåt användning av drönare med kamera för att söka efter vildsvin vid jakt.
  •  Livsmedelsverket måste snabbt ge tillstånd för jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsument.
  •  Att regeringen gör en utredning om ny jaktlagstiftning, anpassad till verkligheten. Förvaltningen måste balansera viltets värde mot viltets kostnader. Idag är det svenska lantbrukare som får ta kostnaden medan andra tar del av viltets värde.

­– Jägarförbundet har tagit ett bra initiativ och erbjuder utsatta lantbrukare att kunna beställa jakt. Men i det korta perspektivet måste avskjutningen öka till 150 000 djur per år för att skadorna och kostnaderna för lantbrukarna inte ska bli övermäktiga. Utfodringen är ett stort problem, på många platser i Sverige sker det idag tyvärr helt okontrollerat, säger Palle Borgström.

För mer information: LRF pressavdelning 08-787 57 77