Sommarens torka, följd av omfattande skogsbränder, skapade en svår kris för många av Sveriges lantbrukare. Behovet av åtgärder och akut hjälp var stort.

­– Det blev en viktig prövning för LRF som organisation. Krisen visade att när det verkligen gäller så ställer bönder upp för varandra. Både enskilda lantbrukare, LRFs förtroendevalda och tjänstemän jobbade hårt under det kritiska skedet under sommaren, säger Anders Källström, VD för LRF.

De gemensamma insatserna innebar bland annat att myndigheterna snabbt insåg att undantag måste göras i regler för att lantbruket skulle kunna få fram foder till djuren. Genom intensiva kontakter både med regering och Jordbruksverket blev Sverige det första landet inom EU som beslutade om ett nationellt krisstöd till drabbade.

LRFs intensiva arbete fick även livsmedelsindustri och konsumenter att ställa upp för att välja svenska livsmedel före importerat, för att på så sätt hjälpa Sveriges bönder under krisen.

Enskilda lantbrukare och förtroendevalda företrädare för LRF fick stort utrymme i medierna under de intensiva sommarmånaderna. LRFs arbete för att bibehålla och öka medlemskåren har också varit effektivt. Rekordmånga nya medlemmar, nära 10 000, främst företagsmedlemmar rekryterades under 2018. Samtidigt som LRF fick tidigare tveksamma medlemmar att förnya medlemskapet.

­– Förtroende för LRF stärktes av våra gemensamma insatser och många lantbrukare som varit tveksamma insåg vilken betydelse LRF har som organisation för att stärka det svenska lantbruket, vi har kanske aldrig varit viktigare än just nu, säger Anders Källström.

Påverkansarbetet är långt ifrån över.

­­– Vi har en avgörande roll för att lantbrukets frågor ska finnas högt upp på politikers och beslutsfattares bord. Just nu arbetar vi intensivt för att den andra delen av krisstödet verkligen tas med i kommande regeringsbudget. Under våren är det viktiga valet till EU, där vår uppgift är att påvisa för politiker och allmänhet att en satsning på EU:s jordbrukspolitik är nödvändig om vi ska kunna bibehålla en livskraftig inhemsk livsmedelsproduktion i Sverige, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Toppåret för antalet medlemmar inom LRF var 2013 med drygt 160 000 anslutna inom LRF. Kurvan bröts år 2015, då LRF övergick till en ny avgiftsmodell. Medlemsantalet minskade med 13 procent, för att sedan plana ut kommande två år. Under 2018 slutar medlemsantalet på 119 337 företagarmedlemmar vilket innebär ett plus på 862 (118 475, år 2017). Antalet personmedlemmar landade på 20 543 (21 242). Det innebär totalt att LRF nu har 139 880 medlemmar (139 717), en ökning med 163. Drygt hälften av LRFs regioner ökade sitt medlemsantal under 2018.

– Trenden har vänt, det stimulerar och ger extra energi att medlemmarnas förtroende ökar. Det är viktigt att vi med gemensam kraft driver landsbygdsfrågorna. Målet är en ökad livsmedelsförsörjning, övergång till ett fossilfritt samhälle och en stabil tillväxt bland landsbygdsföretagen, säger Palle Borgström.