Program

10.30 Kaffe och bulle (kom i tid, säkerhetskontroll att passera)
11.00 Hur ser planetens gränser ut? Johan Kuylenstierna, Stockholms universitet
Vad kan Europas skogsägare bidra med? Emma Berglund, LRF Skogsägarna
Vad kan Sverige göra? Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Frågestund. Fyra partier på scenen.
Marlene Burwick, s
Alice Bah Kuhnke, mpEP-kandidat
Emma Wiesner, cEP-kandidat
Sara Skyttedal, kd
EP-kandidat
12.30-13.30 Lunchwrap serveras. Chans till efterdiskussion runt borden.

Anmälan till: (ange "Europahuset 5 april”)

E-post medlemsservice@lrf.se  eller Telefon 0771-18 08 11 

Ange eventuella matpreferenser.

Anmälan senast en vecka innan. Begränsat antal platser

OBS! Kom i tid för säkerhetskontroll vid ingången till Europahuset