Den nuvarande terrängkörningslagen kom för 44 år sedan, 1975. Sedan dess har antalet snöskotrar ökat från 10 000 till 300 000. Under de senaste 20 åren har dessutom cirka 100 000 fyrhjulingar tillkommit. Den kraftiga ökningen av terrängfordon har satt sina spår för jord- och skogsbrukare.

1 576 personer av 6 242 svaranden, 25 procent alltså, har drabbats av skador eller störningar från terrängfordonen. Det är framför allt snöskotrar och fyrhjulingar, samt moto cross, som körs av privatpersoner som är det stora problemet. 

– Enkäten bekräftar den bild vi har från våra medlemmar. Lantbrukare får sina vårbruk försenade och skogsägares trädplanteringar förstörs. Det handlar om miljonbelopp och hundratals arbetstimmar som körs sönder av ren okunskap, säger LRFs äganderättsexpert Ida Nyberg.

Trots att problemet har ökat så har endast 6 procent av de drabbade polisanmält händelsen. Anledningen till den låga anmälningsgraden förklaras av att polisen inte prioriterar dessa frågor. Vilket också har bekräftats av de som har anmält: “Det lades förstås ned, polisen visste inte vad de skulle göra med anmälan”, dominerade kommentarerna i enkäten.

LRF har länge arbetat för en modernisering av den 44 år gamla terrängkörningslagen och regeringen har startat en utredning som ska presenteras i höst. 

– Skoter- och fyrhjulingar är en del av livet på landsbygden och skotern är viktig för turistnäringen. Men lagen måste vara tydligare med var man får köra och överträdelserna måste bli rejält kännbara. Vi vill att skoter ska köras på tillåtna leder och i utpekade friåkningsområden eller där markägaren uttryckligen har gett sin tillåtelse. Ska vi nå målen i den nationella livsmedelsstrategin och arbeta för en fossilfri framtid kan vi inte få våra skogar och åkermarker sönderkörda av nöjesåkare, säger Ida Nyberg.

Fakta undersökningen

  •  6 242 svarade på enkäten. Var fjärde, 1 576, upplever störningar och skador. 
  •  Dessa fordon skapar mest skada/störning: Fyrhjuling, 914, Snöskoter, 908, Motocross, 667, annat, 149.
  •  Här sker flest skador: Mindre vägar/stigar, 837, jordbruksmark, 813, skogsplanteringar, 739.
  •  Typ av skador: Trädplantor, 801 (sönderkörda/knäckta 693, frostskadade 108), is- och tjälbränna, 622, sönderkörda vägar, 659, nedskräpning, 497. 
  •  Vilka orsakar skadorna/störningarna: Privata förare, 1 516, turister/turistföretagare 330 (turister 246, turistföretag 84), skogsbruk, 127.
  •  Har du polisanmält? Nej, 1 481, ja 103
  •  Så här många svarade i respektive län: Västra Götaland 1 010, Jönköping 419, Västerbottens 399, Skåne 384, Östergötland 367, Västernorrland 300, Dalarna 296, Jämtland 291, Uppsala 284, Värmland 279, Gävleborg 274, Kalmar 267, Kronoberg 251, Halland 245, Södermanland 205, Norrbotten 201, Örebro 195, Stockholm 173, Västmanland 160, Gotland 125, Blekinge 117.

För mer info, kontakta: Ida Nyberg, LRFs äganderättsexpert, 090-10 80 24