– Äntligen finns det nu ett skarpt förslag om fördelning av 2019 års krisstöd. För många svenska bönder är likviditetsproblemen stora efter intäktsbortfallet förra året. Nu är det viktigt med en snabb hantering på näringsdepartementet så att pengarna betalas ut under första halvåret, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Jordbruksverket föreslår en utbetalningsmodell där gris- samt fågel- och äggnäringen får ett särskilt djurkopplat stöd och sedan utbetalas också stöd kopplat till åkermarken.

– Det är svårt att få absolut rättvisa i den här typen av system men jag tycker att när man tar hänsyn till 2018 års utbetalning som gick till mjölk-, nöt- och fårbönder så blir utfallet ändå någorlunda rimligt.  Det är bra att Jordbruksverket har tagit hänsyn till våra synpunkter kring  foderbehovet inom grisnäringen, men vi anser att även potatis- och betodlare bör få del av krisstödet.  Regeringen bör också överväga att sätta samma stödbelopp för alla åkergrödor av förenklingsskäl, säger Palle Borgström.