Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen innebär en överimplementering av EU-direktiven. Domstolen pekar också på den bristfälliga myndighetsutövningen som ligger till grund för tvisten. I fall av rådighetsinskränkningar av det här slaget måste myndigheten visa att åtgärden påverkar en art negativt och domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen brustit i sitt utredningsansvar.

– Det är här fallet, som pågått i tre långa år, fick ett lyckligt slut, men det löser inte problemen framåt. Återigen står det klart att artskyddsförordningen måste ses över och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

LRF Skogsägarna anser att det är oacceptabelt att myndigheterna testar uppenbart felaktigt utformad lagstiftning på enskilda medborgare. Vad gäller artskyddsförordningen har det funnits flera oklarheter vad avser tillämpningen. I sådana fall ska myndigheterna vända sig till lagstiftaren istället för att tvinga medborgare inför domstol.

LRF har tillsammans med Mellanskog bistått skogsägaren i detta principiellt viktiga mål.

För mera information, kontakta Gunnar Lindén, skogsexpert LRF 072-742 68 71