Sverige förhandlade sig till en rabatt på EU-medlemsavgiften på 11 miljarder kronor. Men inga pengar öronmärktes till det svenska lantbruket. För att svenska bönder ska fortsatt ha råd med bland annat klimat- och miljösatsningar måste regeringen skjuta till ytterligare 500 miljoner per år. Annars försämras lantbrukets konkurrenskraft ytterligare jämfört med övriga EU. Det innebär minskad produktion och uteblivna hållbarhetsinvesteringar.

LRF startade konsumentkampanjen ”Rädda maten” och på drygt en vecka samlade den in drygt 40 000 underskrifter som Palle Borgström idag lämnade över till finansministern.

– Det här visar att Sveriges bönder har ett starkt stöd hos konsumenterna. Vi vill att svenska bönder ska kunna få möjlighet att öka sin livsmedelsproduktion, den håller även världsklass när det kommer till miljö och djurvälfärd, sa Palle Borgström vid överlämnandet.

Finansminister Magdalena Andersson tog emot namninsamlingen vid ingången till finansdepartementet.

– Sveriges lantbrukare är viktiga både för att återstarta ekonomin i hela vårt land och för att Sverige ska bli mer hållbart. Regeringen har satsat och kommer att fortsätta satsa på den svenska landsbygden. Landsbygd och glesbygd ska utvecklas så att hela Sveriges potential utnyttjas. Dessutom är den svenska livsmedelsproduktionen central för jobb och tillväxt på landsbygden, sa Magdalena Andersson när hon tog emot underskrifterna för ”Rädda den svenska maten”.

BILDEN: Finansminister Magdalena Andersson tar emot de drygt 40 000 namnunderskrifterna för att "Rädda den svenska maten" av LRFs förbundsordförande Palle Borgström. Foto: Katarina Cumselius