Årets Nötköttsföretagare, Patrik Agerberg och Mikael Eriksson, finns på Fjösets lantbruk, Myckelåsen i Jämtland.  Basen i deras gemensamma livsverk är jordbruk och ekologisk uppfödning av dikor med cirka 200 moderdjur och rekrytering. Inriktningen är livkalvsförsäljning men de säljer också kött direkt till konsumenter och sparar även kvigor för uppfödning till slakt.

Från sina tidigare liv inom fordons- och flygindustrin har de tagit med sig innovativa system och processer, till exempel LEAN som styr mot effektivitet och hållbarhetens alla aspekter. Gamla arbetssätt kombineras med senaste tekniken, som till exempel fäboddriften där korna utrustats med GPS för att man snabbt ska hitta dem och kontrollera hur de förflyttar sig.

Det senaste projektet är en Masterlista, i grunden ett Exceldokument, som tack vare systematik och formler ger en heltäckande överblick av verksamheten, och ett avgörande underlag för aktivt urval i till exempel avelsarbetet. Alla individer finns i listan och med en egen skala poängsätts djuren utifrån till exempel horn, lynne, juver, exteriör, dikoegenskaper och klövar, som tillsammans blir en sammanvägd kopoäng.

Genom Masterlistan kan man få ut alla typer av information som stöd för rätt beslut, utveckling och optimering av verksamheten över tid.

– Patrik Agerberg och Mikael Eriksson befinner sig i den yttersta framkanten av nötköttsproducenter. De är värdiga vinnare i ett starkt startfält. Köttproduktionen i Sverige håller hög klass och Patriks och Mikaels innovationstänk är sådant som utvecklar branschen och inspirerar, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött och vice förbundsordförande i LRF.

Fjösets ladugård är också byggd för att kunna ta emot större studiebesök, på övervåningen har man ett stort konferensrum med panoramafönster ner mot korna.

Årets Nötköttsföretag utses av Sveriges Nötköttsproducenter och Lantbrukarnas Riksförbund och utmärkelsen delas ut för tjugonde året i rad.

Bildtext: Patrik Agerberg och Mikael Eriksson, Fjöset Utveckling AB, Jämtland, är Årets Nötköttsföretagare 2020. De kombinerar innovation med traditionell fäboddrift och tar gärna emot studiebesök.

 

Årets Nötköttsföretagare 2020:

Patrik Agerberg och Mikael Eriksson, Fjöset Utveckling AB
Myckelåsen, Hallen, Jämtland

Juryns motivering:

Årets nötköttsföretagare har arbetar kontinuerligt med innovation både vad gäller management, såväl som med ny teknik. Tidigare erfarenheter från andra arbetsplatser har inspirerat till att omsättas i den egna nötköttsproduktionen, till exempel varit föregångare med att arbeta med LEAN.  De har också utvecklat ett system som digitalisera både djur och växtodling och möjliggör kontinuerlig uppföljning av produktionen.

Företaget kombinerar gamla arbetssätt med ny teknik som GPS-sändare på korna, och skapar förutsättningar för att driva en mer rationell och lönsam produktion, samtidigt som man bevarar traditionell fäboddrift.

Ladugården är byggd så att större studiebesök kan tas emot och företaget delar generöst med sig av sina erfarenheter, genom att ta emot studiebesök från många olika typer av besökare såsom elever på naturbruksgymnasier och representanter från olika myndigheter.