Som chef för den nya avdelningen Försäljning & Medlemsutveckling får Elisabeth Lindgren och hennes medarbetare nära kontakt med LRFs 140 000 medlemmar över hela Sverige. 119 000 av dem är företagare vilket gör LRF till Sveriges största småföretagarorganisation. Avdelningens uppdrag är att utveckla medlemserbjudandet och öka attraktionskraften så att fler vill bli medlemmar och delta i det gemensamma byggandet av ett ännu starkare LRF.

Tidigare har ansvaret för medlemserbjudandet, medlemsservicen och marknads- och försäljningsarbetet legat inom avdelningen Medlem & Organisation. Nu blir Försäljning & Medlemsutveckling en egen avdelning inom LRF och blir även representerat i ledningsgruppen.

– LRF har ett mycket starkt medlemserbjudande, men nu fokuserar vi ännu tydligare på att utveckla det, särskilt till våra företagarmedlemmar, och öka antalet företagarmedlemmar. Vi är mycket glada över att vi lyckats rekrytera Elisabeth Lindgren för detta viktiga arbete. Med henne får vi en mycket erfaren och driven ledare för ett högt prioriterat område i LRF, säger Anna Karin Hatt.

Elisabeth Lindgren har tidigare arbetat som kommunikationsdirektör för såväl LFV, SJ som Lernia. Men framförallt har hon en lång erfarenhet från flertalet ledande positioner inom först Sparbanken och sedan Swedbank efter fusionen med Föreningsbanken. Hon har stor erfarenhet av försäljning, marknad och paketering av kunderbjudanden.

­

– Som kontorschef på Sparbanken i Vikingstad utanför Linköping, och även ansvarig för bankens stora engagemanget i lantbrukssektorn, hade jag mycket kontakt med lantbruket. Jag hade till och med en egen tjänsteoverall som jag använde vid gårdsbesöken, säger Elisabeth Lindgren.

Hon ser fram emot arbetet på LRF och vill tillsammans med sina medarbetare bidra till LRFs framåtsträvande och utveckling.

– Det gröna näringslivet är viktigt för framtiden och kommer få en allt större betydelse. Jag vet att LRFs medlemmar har en stor yrkeskunskap. De är stolta över sin samhällsuppgift och hoppas öka lönsamheten för att kunna öka produktionen av svenska livsmedel. Här vill jag vara med och bidra, säger Elisabeth Lindgren.

Elisabeth Lindgren tillträder den nya tjänsten under hösten 2020.