Lant- och skogsbruksföretagen inom de gröna näringarna blir de första som påverkas av klimatförändringen, men är också den yrkesgren som har bäst chanser att påverka den. Jord- och skogsbrukare producerar biobränslen och lantbruksdjuren skapar biologisk mångfald i landskapet. Svenska lantbrukare använder minst antibiotika i Europa och svensk djurvälfärd är i världsklass.

På senare tid har protester, demonstrationer och manifestationer gjort avtryck i klimatdebatten och till och med skapat nya folkrörelser. Med nya digitala verktyg kan man samla människor från hela landet på ett covid-19-säkert sätt.

­– Nu kan vi inom de gröna näringarna, tack vare digital teknik, samlas och visa nyttan i vår folkrörelse. Krisen har lett till ett genombrott för digitala möten, och nu tänker vi utnyttja hela kraften i detta, säger Palle Borgström.

Svenska bönder har historiskt gjort en hållbarhetsresa i världsklass. Fokus på hållbarhetsmötet handlar om att lantbruket vill fortsätta att jobba för att bli än mer hållbara och fortsätta ligga i framkant vad gäller hållbarhet.

Även om digitala innovation ger möjligheter innebär det även begränsningar. Tekniken tillåter totalt att 25 000 medlemmar kan samlas under mötet, så det gäller att vara först till kvarn. Deltagarna kan använda chatten för att ställa frågor och diskutera.

Lant- och skogsbruket behöver draghjälp i omställningen till fossilfritt. Därför är det viktigt att lyssna på vad forskningen säger och hur Sveriges politiker kan underlätta omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.  LRF bjuder in deltagare både från politiken och forskningen för att de ska ge sin syn på de gröna näringarnas förutsättningar, exempelvis professorn och klimatprofilen Johan Kuylenstierna på Stockholms universitet och ordföranden i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Ulrika Heie.


Datum: Fredagen den 3 juli, kl. 11.00-14.00
Plats: Digitalt möte, deltagande via en dator, mobil eller surfplatta.