Eva Netterberg driver Mälarhöjdens ridskola i Stockholm och säger att yrket har blivit alltmer kvinnodominerat sedan hon kom in för 25 år sedan. Däremot tas nästan alla beslut som påverkar ridskolorna av män, ofta med liten kunskap om verksamheten och förutsättningarna.

- Jag vill få in fler män som driver och arbetar med ridskolor. Det skulle öka den allmänna kunskapen, tillföra perspektiv och vara sunt för branschen, säger Eva Netterberg.

Karolina Lagerlund, vd på HNS, vill också hon se fler män och pojkar som är aktiva både i näringen och inom hästsport och utbildning:

- Jag tror en balans är det vi gemensamt ska sträva emot och vi har kommit en bit på väg. Idag ser vi till exempel att kvinnor allt mer tar plats på högre styrande poster men också relativt få män som arbetar i våra förbund och organisationer samt med utbildning. Jag ser fram emot att via LRFs Jämställdhetsakademi få byta erfarenheter med andra näringar och få verktyg samt inspiration till mitt dagliga arbete, säger Karolina Lagerlund.

Stina Bergström, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi, är nöjd med att hästnäringen nu blir en del av det gemensamma jämställdhetsarbete som akademin bedriver sedan 11 år tillbaka:

- Vi behöver tentakler ut till så många delar av lantbruket som möjligt. Eva Netterberg och Karolina Lagerlund kommer kunna bidra med nya perspektiv, men också ta med kunskap tillbaka till hästnäringen. Det är precis det utbytet vi vill åt.

Fakta LRFs Jämställdhetsakademi

LRFs Jämställdhetsakademi är de gröna näringarnas egen tankesmedja för ökad jämställdhet. Akademin vill att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att äga och driva företag och ta plats i de gröna näringarna. Därför tar akademin fram ny kunskap och arbetar med kommunikation och opinionsbildning sedan 11 år tillbaka. De totalt 19 ledamöterna är profiler inom jämställdhet och ledarskap eller ledare i viktiga organisationer i de gröna näringarna. Palle Borgström är ordförande.

Kontakt

Eva Netterberg, ordförande i Ridskolornas Riksorganisation, 070-216 21 65

Karolina Lagerlund, vd på Hästnäringens Nationella Stiftelse, 072-718 28 75

Stina Bergström, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi, 076-775 35 41