Endast tre procent av kvinnorna upplever möjligheterna till finansiering som mycket goda, att jämföra med tolv procent av männen.

Lantbruket kräver stora kapitalinsatser, det är höga fastighetspriser och höga investeringsnivåer på mark och nybyggnation. Det är en jämställdhetsfråga att kvinnor och män har samma chans till finansiering från till exempel bank, annat finansinstitut eller företagsstöd.

Ny rapport om unga och jämställdhet

Frågan om finansiering var en del i en enkät till unga lantbruksföretagar. Resultaten är nu sammanställda i rapporten Ung och lovande från LRFs Jämställdhetsakademi som släpps idag.

Åt rätt håll med det obetalda hemarbetet

Rapporten visar också en positiv utveckling mot att fler unga delar mer på det obetalda hemarbetet än äldre gjort. Den positiva utveckling syns när årets resultat bland unga, jämförs med resultaten från samma fråga för tio år sedan, då mot lantbrukare i alla åldrar. De unga kvinnorna har i mindre utsträckning ansvar för ”allt” hemarbete - från 19 procent till 3 procent. I andra änden av arbetsfördelningen uppger en minskande andel män att de utför bara ”en liten del” av hemarbetet – från 59 procent till 19 procent.

Kvinnor står annars fortfarande för en stor del av det vardagliga hemarbetet. Av de unga kvinnorna uppger 73 procent av de som svarat att de står för det mesta av hemarbetet. Motsvarande siffra för männen är 16 procent.

Hur familjer väljer att fördela det obetalda hemarbetet påverkar yrkeslivet. Den som drar det tyngsta lasset hemma har svårt att satsa fullt ut på företag, arbete eller kanske styrelseuppdrag i de gröna näringarna.

Om undersökningen och rapporten

Undersökningen gjordes i oktober 2020 och skickades ut till lantbruksföretagare mellan 18 och 35 år. Enkäten innehöll 11 frågor. Totalt inkom 274 svar, varav 205 män, 68 kvinnor och 1 annat.

Rapporten Ung och lovande bygger på resultaten och innehåller dessutom tankar från LRFs Jämställdhetsakademi och krönikor från unga lantbruksföretagare. Rapporten Ung och lovande är den första som fokuserar på hur det ser ut med jämställdhet i det gröna näringslivet utifrån ungas perspektiv.

LRFs Jämställdhetsakademi har funnits i 11 år. Det är en tankesmedja som genom idéutveckling, forskning och opinionsbildning sprider kunskap om kvinnors och mäns möjligheter att starta och driva företag, äga jord och skog eller på andra sätt engagera sig i de gröna näringarna.