Hencol, från Grebbestad, har under ett decennium jobbat upp kompetens och know-how på området, och för närvarande märks ett kraftigt ökande intresse för digitaliseringsprocesser.Bolagets lösning bygger på kontinuerlig övervakning av produktionsdata, genom exempelvis automatisk vägning, som tillsammans med Big Data och AI (artificiell intelligens) ger ett optimerat beslutsstödsystem för lantbrukaren, med information i realtid. LRF går nu in som ny delägare och investerar 5 MSEK i bolaget. Investeringen ligger väl i linje med LRF:s utvecklingsarbete för att öka digitaliseringen inom lantbruket.

Under 2019 ställde Hencol om från att främst ha varit ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag. Verksamheten har förädlats av grundarna och med förstärkt ledning och styrelse är bolaget nu redo att ta nästa steg. Intresset för företagets tjänster hos såväl lantbrukare som från andra led i värdekedjan har varit stort. Flera intressanta projekt är igång, exempelvis inom förbättrad djurhälsa, och gensvaret från marknadsbearbetningen på gårdsnivå börjar ge resultat.

­Nötköttsproduktionen är den av produktionsgrenarna inom de gröna näringarna som idag ligger längst bak i digitaliseringen. Med realtids-information om djuren och en upparbetad databas bidrar Hencols lösning till effektiviseringar och besparingar både för lantbrukarna och miljön.

– Att kunna mäta är grunden till all förbättring. En förutsättning för att kunna göra det är att tillförlitliga data hämtas in, processas och analyseras. Vi har genom åren sett fantastiska resultat i andra delar av lantbruket, som när mjölkroboten revolutionerade datainsamlingen för mjölkproducenter. Nu vill vi från LRF:s sida vara med och bidra till att möjliggöra samma utveckling för våra nötköttsproducenter, säger Anna-Karin Hatt.

Investeringen innebär att LRF tar en styrelseplats i Hencol. LRF tror starkt på konceptet och teamet, och genom ett aktivt engagemang hoppas LRF bidra med både kompetens och nätverk.

– Med LRF:s stora branschkunskap och breda kontaktnät i näringen ser vi att vi tillsammans kan bidra till att stärka den inhemska produktionen, ge uppfödare nya insikter om deras pågående produktion i realtid, möjliggöra större besparingar och bidra till en ökad lönsamhet samt en bättre djurhälsa, säger Johan Karlberg, VD på Hencol.

Bilden: Hencols vd Johan Karlberg och Patrik Bergman i styrelsen är nöjda med att LRF går in som delägare i bolaget. LRFs vd Anna Karin Hatt tror mycket på digitaliseringen. Foto: Johan Sjöblom

För mera information, kontakta

Anna-Karin Hatt, VD och koncernchef, LRF, 010-184 25 06, anna-karin.hatt@lrf.se

Martin Alexandersson, Chef Affärsutveckling LRF, 0725153078, martin.alexandersson@lrf.se

Johan Karlberg, VD Hencol, 0706560701, johan@hencol.se

Patrik Bergman, IR Hencol, 0706324290, patrik@hencol.se