När utdelningen kommer att kunna genomföras är i dagsläget oklart. Branschorganisationen LRF Mjölk för en dialog med hovet om hur och när detta kan ske. I samband med guldmedaljutdelningen skulle även priset till Årets Mjölkföretagare delas ut. Även denna prisutdelning skjuts nu upp.

Fakta om Guldmedaljen:
Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är att man ska ha levererat mjölk av bästa kvalitet i minst 23 år. Ända sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. I år delas Guldmedaljen ut till 27 mjölkbönder. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen