ICC, International Chamber of Commerce, är näringslivets världsorganisation där LRF är ett av de svenska medlemsföretagen. ICC:s mål är att underlätta internationell affärsverksamhet genom att förenkla handel och gränsöverskridande investeringar. LRF arbetar för att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka med målet att öka den svenska livsmedelsexporten. I jämförelse med Danmark är Sverige fortfarande ett litet exportland på livsmedelssidan.

Anna Karin Hatt har en gedigen bakgrund för detta arbete, efter sin tid som verkställande direktör för Almega, tjänsteföretagens arbetsgivar- och intresseorganisation. Förutom vd- och koncernchefsrollen i LRF är Anna Karin Hatt också styrelseledamot i det börsnoterade fastighetsbolaget Castellum AB i styrelsen för Business Sweden

ICC arbetar med att påverka politik och regler för att öka möjligheten att handla eller investera. Det kan vara genom att utveckla praktiskt fungerande standarder och avtalsmallar som företag kan använda i sina affärer. En viktig del i ICC:s arbete är utveckling av frivilliga regler i internationella affärer, en hjälp till självreglering för företagens ansvarstagande för bland annat miljö, klimat och antikorruption.

– Att förklara, försvara och utveckla den globala frihandeln, och en fortsatt välutvecklad och välfungerande handel mellan Sverige och andra länder, är oerhört viktigt och nu mer angeläget än på mycket länge. Fungerande frihandel bygger välstånd och kommer vara väldigt viktigt när ekonomier världen över ska återstartas, och i vissa fall till och med återuppbyggas, efter den viruspandemi som just nu pågår. Jag ser fram emot att som viceordförande för ICC Sverige få bidra till det, säger Anna Karin Hatt om sin nya roll.

Här finns nedladdningsbara pressbilder av Anna Karin Hatt:

https://www.lrf.se/om-lrf/press/pressbilder/anna-karin-hatt-pressbilder/