Innovationsprojekten kommer till nytta inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring. Flera projekt utvecklar digitala lösningar och sensorer för ökad precision och för att utnyttja resurserna bättre.

– Det kan vara allt från att med drönarteknik minska svinnet i grönsaksodlingar i södra Sverige till ny teknik för att övervaka renar i områden utan mobiltäckning i norr. Flera projekt utvecklar nytt växtprotein från svenska ärter och bönor, säger Kjell Ivarsson.

Innovationsprojekten kan handla om en ny produkt, metod eller tjänst men också om nya sätt att nå marknaden. Några innovationer har redan nått stor framgång även i andra delar av världen.

– Ett spännande projekt ökar den biologiska mångfalden genom blommande kantzoner med många olika nyttor i odlingslandskapet. Ett annat projekt hindrar övergödningen i havet genom att odla musslor som används till hönsfoder. En annan innovation är en värmekamera som tidigt upptäcker om djuren börjar bli sjuka.

Nu finns många inspirationsartiklar om utvalda projekt. Det finns också en databas med svenska innovationsprojekt inom EIP-Agri. Du kan söka på projekt inom olika ämnen eller var i landet de finns.

Faktaruta

  • 440 miljoner avsattes till innovationssatsningen EIP-Agri inom landsbygdsprogrammet med start 2015.
  • Syftet med innovationsstödet är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten inom jordbruk, trädgårdsnäring och rennäring.
  • Det kan handla om en ny produkt, en ny metod, en ny form av tjänst, en ny produktionsprocess, ett nytt sätt att nå marknaden eller ett nytt sätt att organisera arbete.

www.landsbygdsnatverket.se/eip

Kontakta Kjell Ivarsson, ordförande för Landsbygdsnätverkets innovationsnätverk, kjell.ivarsson@lrf.se, 070-642 03 40