Vid LRF Ungdomens riksstämma på Sånga-Säby utanför Stockholm valdes Elisabeth Hidén enhälligt till ny ordförande för LRF Ungdomen. Hon efterträder Emilia Astrenius Widerström och kommer nu att leda 16 000 LRF-medlemmar som är 36 år och yngre.

Elisabeth Hidén skriver just nu på sin masteruppsats i Uppsala för att bli agronom med inriktning mot företagsekonomi. När hon är klar kommer hon att flytta till sin sambos mjölkgård i Västergötland.

– Jag är uppvuxen på landsbygden och där vill jag stanna kvar. Möjligheten att påverka förutsättningarna för landsbygdsföretagandet tar jag gärna. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av det arbetet i egenskap av ordförande tillsammans med LRF Ungdomens engagerade styrelse och medlemmar, säger Elisabeth Hidén.

Hon tycker att framtiden för svenskt lantbruk och det gröna näringslivet ser ljus ut.

– Men vi behöver jobba för att nyansera dialogen, framförallt ungdomar emellan. Det är vårt ansvar, för branschens skull. Och för Sveriges. Särskilt nu när klimatfrågan är så viktig. Vår bransch är den enda som kan binda in koldioxid i vår verksamhet. Vi är lösningen på klimatproblemen, och vi kan producera hållbart och klimatsmart.

Nu inleds arbetet med att svetsa samman den delvis nya förbundsstyrelsen.

– Det första jag kommer att göra är att tillsammans med styrelsen hitta bra arbetssätt för vår grupp. Vi har en ny ledamot, Ronja Björkqvist, och tillsammans ska vi hitta våra roller i den nya konstellationen, säger Elisabeth Hidén.