Frågor kring hållbar matproduktion diskuteras flitigt i Tyskland just nu och därför var det inte helt överraskande att den tyska pressen flockades runt den svenska montern för att prata om just hållbarhet, djurvälfärd och antibiotikaresistens.

Mässan lockade närmare 400 000 besökare som tillsammans spenderade en halv miljard kronor enligt Jordbruksverket. Men värdet att vara med på mässan är större än så. Här har varje land sin chans att marknadsföra sina produkter och sina mervärden.

För svensk del är dessa mervärden småskalighet, djurvälfärd och arbetet med låg antibiotikaresistens.

Något som imponerade på de tyska journalisterna.

”Låg antibiotikabruk och hög produktivitet kan kombineras. Det är också viktigt att betona att antibiotika endast ska användas på djur som verkligen behöver dem. Sammantaget är de svenska djurskyddslagarna striktare för att undvika stress och obehag hos djuren under uppfödningen och för att djuren ska kunna uppträda naturligt. Grisarna bör behålla knorren, men det förutsätter perfekta förhållanden för djurhållning”, skriver bland annat Schweizer Bauern och Top Agrar Online vars rubriker har varit tydliga om att Sveriges lösning till minskad användning av antibiotika är ökad djurvälfärd.

Det är inte första gången som utländsk media intresserar sig för svenskt hållbart jordbruk. För ganska exakt ett år sedan, i januari 2019, besökte italienska tv-kanalen RAI 3 en svensk grisgård för att i sitt undersökande program Presa Diretta berätta för tittarna hur god djurhållning och låg antibiotikaförbrukning hänger ihop.

Året innan hade EU tagit ett historiskt beslut genom att skärpa antibiotikareglerna och därmed närma sig den svenska modellen. Strax innan jul 2019 vände sig även FN-organet FAO till Sverige för att be om hjälp att sprida den svenska kunskapen om arbetet om antibiotikaresistens till övriga världen.

Det här är en livsviktig fråga för både djur och människor. Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta epidemin. Varje år dör cirka 700 000 människor i världen till följd av antibiotikaresistenta bakterier och fortsätter ökningen kan dödsfallen uppgå till 10 miljoner människor år 2050.

Varannan resenär som kommer hem från semester i Asien kommer hem med resistenta bakterier.