LRFs ett dygn gamla kampanj för att rädda den svenska maten visar tydligt att svenska folket stöttar Sveriges bönders arbete med att trygga svensk livsmedelsförsörjning inför nästa kris.

 – Vi känner att vi har med oss konsumenterna. De vill ha en fortsatt inhemsk matproduktion som är i framkant både vad det gäller miljö, hållbarhet och djurvälfärd. Det snabba gensvaret på vårt upprop är ett viktigt kvitto på detta. Jag vill uppmana alla att skriva på. Ert stöd är ovärderligt för att visa politikerna att detta inte bara är en fråga som rör oss bönder, maten berör oss alla, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström.

Bakgrunden till LRF:s kampanj är att regeringen, mitt under rådande pandemi och de ekonomiska sviterna efter torkakatastrofen 2018, medvetet valde bort landsbygden och bönderna i EUs budgetförhandlingar. Stefan Löfven förhandlade till sig en svensk EU-rabatt på !! miljarder, men skär ned jordbruksstödet med motsvarande 500 miljoner kronor om året. Det motsvarar hela ersättningen för ekologisk produktion eller en generell lönesänkning med 10 procent för varje svensk bonde.

­– Allmänheten förstår att det beslut leder till ökad arbetslöshet och en avveckling av landsbygden, dyrare mat och att vår redan låga försörjningsgrad sänks ytterligare. Det leder till ökad matimport, producerad på ett miljö- och djurhållningsmässigt sämre sätt än vad vi gör i Sverige. Vi vill fortsätta vara världsledande i att producera mat på ett hållbart sätt, men då kan vi inte ha politiker som jobbar för en ohållbar framtid, säger Palle Borgström.