Idag lanseras en unik rapport som presenterar 88 åtgärdsförslag för en ökad hållbar skogsproduktion. Rapporten har tagits fram i en samverkansprocess ledd av Skogsstyrelsen, där LRF Skogsägarna har medverkat.

Rapportens 88 förslag på åtgärder ger viktig kunskap till de skogsägare som är intresserade av att öka sin skogsproduktion och producera mer förnyelsebar råvara. En viktig utgångspunkt är att åtgärdsförslagen utgår från den enskilde skogsägarens egna mål med sin skog.

– Nu ser vi fram emot att myndigheter och skogsbruket gemensamt ska jobba för att föra ut denna kunskap och verka för att förslagen genomförs, säger Sofia Backéus, LRF Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat.

Fakta från rapporten och exempel på några av de 88 åtgärderna som rapporten föreslår:

  • Fördjupade rådgivningsinsatser till skogsägarna
  • Åtgärder mot skadedjur och viltbete
  • Ökade satsningar på forskning och utbildning
  • Ökad slygallring och dikesröjning

Mer skogsråvara: En ökad skogsproduktion med 20% motsvarar tiotals miljoner kubikmeter förnyelsebar skogsråvara.

Klimatvinst: En ökad skogsproduktion med 20% kan ge en klimatvinst på tiotals miljoner ton koldioxid per år. Dels genom att skogen binder mer koldioxid och dels genom att mer fossila produkter kan ersättas med förnyelsebara, så att kol och olja kan stanna under marken.

Ekonomisk vinst: En ökad skogsproduktion med 20% bedöms motsvara ett ekonomiskt värde på tiotals miljarder kronor.

Läs mer och hitta rapporten ”Skogsskötsel med nya möjligheter” här: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/88-atgarder-ska-oka-tillvaxten-i-skogen-med-20-procent/