En stor andel av SWBs nära 5 000 medlemmar driver näringsverksamhet med uppfödning som huvud- eller deltidssysselsättning. Medlemskapet i LRF och samarbetet inom LRF Häst stärker båda organisationernas arbete med hästföretagarfrågor. SWBs strategi och verksamhet stödjer LRF Hästs uppdrag med att skapa förutsättningar för fler professionella hästföretag, genom ökad lönsamhet och konkurrenskraft.

– Vi får en medlem i LRF med koppling till vårt arbete med hästföretagande. Jag gläds åt den här viktiga förstärkningen i LRF Häst, säger Lotta Folkesson, ordförande i Hästdelegationen.

För närvarande arbetar LRF Häst med flera frågor där SWB har ett särskilt starkt intresse och engagemang. Den pågående statliga utredningen om Konsumentköplagen är en fråga som är viktig för SWB-medlemmarna. Ett nära samarbete mellan SWB och LRF, som har en plats i utredningens expertgrupp, kommer att formas. Kommande regelverk för den gemensamma jordbrukspolitiken är ytterligare ett område som är viktigt för alla uppfödarna som gör ett omfattande landskapsvårdande arbete genom sina betesdjur.

– Som LRF-medlem kommer SWB omedelbart kunna bidra med hög kompetens och starkt engagemang. SWB och LRF Häst har redan idag kontakter och utbyte av varandra, både på nationell och EU-nivå. Båda organisationerna har varit, och är, starkt involverade i den nu högst aktuella frågan om Konsumentköplagens utformning. Vi inom SWB ser fram emot att stärka detta samarbete genom ett intressemedlemskap i LRF Häst, säger Olle Kindberg, ordförande för SWB.

LRF Häst bildades 2014 och består nu av tolv organisationer inklusive LRF och SWB. Målet för LRF Häst är att möjliggöra fler professionella hästföretag med ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Under 2018 lanserades en gemensam strategi för hästföretagarfrågor, ”Nationell Strategi för hästföretagande”. Det är en satsning som hela 30 organisationer i hästnäringen valde att ställa sig bakom, däribland SWB. Nu fortsätter det aktiva branschsamarbetet och LRF Häst välkomnar SWB som ny medlem i LRF.

Kontaktpersoner

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, lotta.folkesson@lrf.se 070-351 96 97

Olle Kindberg, ordförande SWB, olle@kindbergs.se 070-953 36 30