LRFs högsta beslutande organ, riksförbundsstämman, genomförs i år den 30 september och 1 oktober. Temat är Hållbar lönsamhet – lönsam hållbarhet.

– In i det sista hoppades vi på att kunna träffas som vanligt. Riksförbundsstämman är ju årets höjdpunkt då fullmäktige från hela landet möts och diskuterar de motioner som kommer att ange riktningen för LRFs strategiska arbete framåt. I år har vi många stora frågor att ta ställning till, som viltskadeproblematik, arbetskraftsförsörjning, markintrång och uppföljning av livsmedelsstrategin, för att nämna några, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund.

Nu blir stämman istället utspridd på åtta ställen i landet där alla fullmäktige samlas fysiskt och ändå håller sig under 50 personer på varje plats. Den som begär ordet, digitalt via en läsplatta, kliver upp i sin lokala talarstol för att sändas ut i ljud och bild över hela landet.

– Det är viktigt för oss att inte göra avkall på det grundläggande inslaget i den demokratiska process som präglar LRF, och behålla dynamiken i motionsbehandlingen, säger Palle Borgström.

Även den traditionella stämmomiddagen kommer att hållas ihop digitalt. På varje ort serveras en måltid lagad på råvaror från större och mindre lokala producenter. Något som också har skapat nya kontakter mellan uppfödare, odlare och restauratörer.

I och med det kraftigt begränsade antalet personer på varje plats kommer LRF inte att kunna erbjuda pressen att närvara fysiskt någonstans vid årets riksförbundsstämma. Men den går som vanligt att följa i realtid på LRFs webbplats: www.lrf.se/stamma2020.

Den 1 oktober klockan 12.00-12.30 ordnas en digital pressträff med förbundsordförande Palle Borgström och vd och koncernchef Anna Karin Hatt. Anmäl medverkan till gunilla.mahlstedt@lrf.se, så skickas en länk i god tid inför pressträffen.

För mer information om de lokala arrangemangen, kontakta gärna:

  • Skåne: Elite Hotel Ideon i Lund. Kontaktperson: Monica Wahlfrid Borg, 070-296 76 60, monica.w.borg@lrf.se
  • Jönköping och Sydost: Konserthuset Elite Hotel i Växjö. Kontaktperson: Anna Håkansson, 076-696 28 79, anna.hakansson@lrf.se
  • Halland, Västra Götaland och Värmland: Hotell Vann i Brastad. Kontaktperson: Ulrika Bertilsson, 072-247 16 11, ulrika.bertilsson@lrf.se
  • Östergötland, Södermanland och Örebro: Vadstena Klosterhotell, Vadstena. Kontaktperson: Anna Åman Sigbjörnsson, 070-318 15 05 anna.aman@lrf.se
  • Gotland och Mälardalen: Radisson Blue Royal Park Hotel, Solna. Kontaktperson: Åsa Wärlinder, 070-594 26 61, asa.warlinder@lrf.se
  • Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland: Quality Hotel, Sundsvall. Kontaktperson: Olov Eriksson, 070-867 69 26 olov.eriksson@lrf.se
  • Norrbotten och Västerbotten: Quality Hotel, Skellefteå. Kontaktperson: Annika Häggmark, 070-268 80 21, annika.haggmark@lrf.se
  • Riksförbundsstyrelsen och stämmopresidiet: LRF, Franzéngatan 1. Kontaktperson: Görel Wiberg, 070-336 36 53, gorel.wiberg@lrf.se