Fredrik Andersson föreslås av valberedningen till ny styrelseledamot efter avgående Jan Ehrensvärd, på riksförbundsstämman den 26 maj. 45-åringen driver tillsammans med sin far Viby Sävgården med totalt 600 hektar åker. Växtodlingen producerar utsäde, fröer och spannmål till avsalu. I företaget ingår entreprenadverksamhet samt uthyrning av bostäder och kontorslokaler.

– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår växtodling och satsar på att införa nya grödor som baljväxter till humankonsumtion och att få odlingen av framförallt kvarnvete och grynhavre för att bli mer hållbar, säger Fredrik Andersson.

Han är utbildad agronom med ett stort växtodlingsintresse. Han har varit rådgivare och chef på VäxtRåd där hans intresse för företagarfrågor väcktes. Efter nio år ville han utveckla den egna växtodlingen. Fredrik Andersson sitter även i styrelsen för Frökontrollen Mellansverige AB. Parallellt med detta driver han även en egen konsultverksamhet.

– På konsultbasis arbetar jag som sakkunnig kring jordbrukets påverkan av Slussen-projektet och arbete med intrångsvärdering vid bildande av vattenskyddsområden.

Det största uppdraget är just nu att tillvarata lantbrukets intressen i samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm. Det arbetet gör jag på uppdrag av LRF Konsult och berörda markägare.

Fredrik Andersson beskriver sig själv som en engagerad person som gillar att diskutera.

– Jag är analytisk och ser gärna saker ur olika synvinklar och hoppas få arbeta med frågeställningar som ger påverkan på lantbruket i ett större sammanhang. Därför uppskattar jag styrelsearbetet i Frökontrollen Mellansverige AB som är intressant och utvecklande.

Här finns nedladdningsbar bild av Fredrik Andersson:

https://lrf-iv.azurewebsites.net/shares/thatum20ti