Tillsammans äger kvinnor 3,1 miljoner hektar skog, en yta lika stor som Småland.

Inför internationella landsbygdskvinnors dag den 15 oktober vill LRF lyfta fram kvinnor som äger skog och bor på landsbygden. Gemensamt är deras ambition att bidra med ett långsiktigt brukande av skogen, klimatlösningar och biologisk mångfald.

Här följer en lista över skogsägare, från norr till söder, som gärna berättar om sitt skogsbruk och hur de resonerar kring biologisk mångfald.

 1. Eva Marie Zetterkvist, Alvik, Luleå, Norrbotten, samäger 68 hektar sedan 2008.
  Kontakt: 070-376 01 36, skogligsamverkanbd@gmail.com
 2. Margareta Bohlin, Älvdalen, Dalarna, äger 380 hektar sedan 1980.
  Kontakt: 073-022 57 75, hedgarden.rot@telia.com
 3. Monica Thörner, Ölserud, Värmland, samäger 200 hektar sedan 2006.
  Kontakter: 070-621 32 95, monica.thorner@gmail.com
 4. Mathilda Clausén Wingårdh, Mästocka, Halland, äger 114 hektar sedan 2000.
  Kontakt: 070-3614172, clausen@halland.net.
 5. Johanna Ivarsson, Ullared, Halland, samäger 20 hektar sedan 2014.
  Kontakt: 070-228 54 38, johannapastommen@gmail.com
 6. Angelica Berg Ivarsson, Ucklum, Västra Götaland, äger 45 hektar sedan 1999.
  Kontakt: 073-818 23 38, angelicabergivarsson96@gmail.com
 7. Camilla Logarn, Värends Nöbbele, Kronoberg, äger 82 hektar sedan 1991.
  Kontakt: 0470-701704, camilla.logarn@gmail.com
 8. Ann Marke, Skåne, samäger 77 hektar sedan 1982.
  Kontakt: 070-437 24 85, ann.marke@outlook.com  

Fakta

Enskilda skogsägare äger nära häften (48 procent) av Sveriges skogar, totalt cirka 11 miljoner hektar. Av dessa ägs 3,1 miljoner hektar skog av kvinnor och 7,8 miljoner hektar av män. Skogen toppar också kvinnors företagande och har under flera år legat högst på listan över egenföretagande för kvinnor i Sverige.

Skogsstyrelsens rapport: https://www.skogsstyrelsen.se/nyhetslista/allt-farre-och-aldre-skogsagare/