28-årige Sebastian Remvig är agronom sedan 2019, med ett stort intresse för lantbrukares ekonomi. Han bor på föräldragården i Eslöv tillsammans med sambo. Sebastian har erfarenhet som lantarbetare i Kanada och på LRFs EU-kontor i Bryssel.

– Lantbruk har alltid varit en stor del av mitt liv och uppväxten på vår grisgård har präglat mig. Min astma förhindrar mig tyvärr att delta i en del arbetsuppgifter. Jag har istället fokuserat på att arbeta så mycket som möjligt med hjärnan i lantbrukets tjänst. Inte minst under 2017 var engagemanget stort som ordförande i Ultuna studentkår, ett heltidsjobb under studieuppehåll.

Sebastian hoppas bidra med viktiga insikter i frågor om unga lantbrukares kapitaltillgång och EUs jordbrukspolitik. Att framgångsrikt få in nytt ungt blod i lantbruket är en nyckel för framtiden och där är startkapitalet en stor utmaning.

Isabella Odmark, 28 år, bor med sambo utanför Karlskoga. Hon är uppvuxen på föräldrarnas hästgård med hästuppfödning och grovfoderproduktion. Intresset ledde henne till Ultuna där hon studerat till husdjursagronom. I dag jobbar Isabella som reporter på Jordbruksaktuellt. Även Isabella har gjort praktik på LRF i Bryssel.

-– En rolig tid med jordbrukspolitik på EU-nivå och omvärldsbevakning, där jag lärde mig mycket om lobbyarbete och fick en inblick i hur arbetet i EU-parlamentet går till. Jag är styrelseledamot sedan fem år för LRF Ungdomen i Örebro, gör tredje året som ordförande.

En viktig fråga för Isabella är att öka konsumentkunskapen om svenskt lantbruk. Svensk produktion har många fördelar och branschen har lösningarna på flera av våra utmaningar. Hon vill jobba för ökad kunskap och bidra till att fler väljer svenskt på tallriken. Hon har rest runt i världen och vill arbeta med EU-frågor och hästföretagarfrågor i LRF Ungdomens riksstyrelsen.

Filip Axelsson, 23, kommer från Stora Aby i Småland. På gården, där han är uppvuxen, odlas matpotatis, jordgubbar och spannmål samt på senare år specialgrödor som sötpotatis, sparris och hallon. Förutom arbetet hemma har Filip testa lite olika arbetsplatser, bland annat på gård i Kanada och på en större mjölkgård. Han gjorde han värnplikten i flottan i Karlskrona där han lärde sig mycket om ledarskap och vikten av samarbete. Fritiden ägnas åt LRF, jakt, träning och ettåriga Bordercollien samt sin enskilda firma.

– Jag läser andra året till lantmästare på SLU i Alnarp, där jag bor tillsammans med sambon. 2015 blev jag invald i LRF Ungdomen Sydosts styrelse och sedan 2017 har jag suttit som ordförande. De senaste två åren har jag också suttit med i EU-kommissionens CDG-grupp ”Forestry and cork” där vi möts i Bryssel och diskuterar och ger inspel till kommissionen om olika frågor som rör skogsbruk.

Filip brinner för lönsamhets- och viltfrågorna inom LRF. Med en ökande viltstam i många delar av landet har en stor inverkan på lönsamheten, ett stort problem. Han vill också skapa rätt förutsättningar för unga som vill satsa inom de gröna näringarna. Branschen måste vara attraktiv både som anställd och egenföretagare.

Katarina Wolf, 27, kommer från Rimforsa, Östergötland där hon bor med sambon. Föräldragården har mjölkproduktion sedan mitten av 70-talet – från en småskalig verksamhet till dagens moderna företag med mjölk- och köttproduktion. Förra året slutfördes ägarskifte av driften så idag äger hennes bröder tillsammans med mamma företaget. Katarinas vision är att efter avklarade studier på Alnarp, till sommaren, också gå in som delägare.

– Jag drivs av lantbruksföretagande för unga. Intresset att påverka de gröna näringarna i rätt riktning präglas dels av mitt eget företagande men också av erfarenheter från studietiden. Jag har jobbat två år i Berlin och Oslo. Jag har studerat musik och har kvar intresset, speciellt för bandet Queen som tagit mig runt världen för konserter och fan club-conventions.

Katarina studerade genusvetenskap på Uppsala universitet innan hon flyttade tillbaka till hembygden och började mjölka kor i samband med ett gårdsförvärv. I LRF Ungdomen vill hon nyttja sin förmåga att kritiskt analysera frågor som är viktiga för branschen, arbeta för att höja lantbrukets status i samhället. Hon vill driva jämställdhetsarbetet inom näringen framåt och skapa ännu bättre förutsättningar för unga att ta sig in och stanna i branschen.

Till omval på två år föreslås, på stämman den 3 mars, ordförande Elisabeth Hidén, Värmland, Ronja Björkqvist, Sydost, och på ett år Oliver Kristoffersson, Skåne. Övriga i styrelsen med ett år kvar på sin mandattid är Anton Öhrlund, Västernorrland och Marit Bohlin, Östergötland. De som avsäger sina uppdrag är Annica Andersson, Skåne, Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Mälardalen, Erik Johansson, Norrbotten och Simon Wancke, Värmland.