Idag finns en stor oro hos många skogsägare att om de genom sitt arbete skapar höga naturvärden, så kommer marken tas ifrån dem. Detta system leder till både konflikter och rädsla hos skogsägare.

– Vi är därför positiva till förslaget från regeringen om att frivillighet ska gälla vid skydd av natur, alltså att myndigheter måste ha markägarens medgivande för att etablera ett exempelvis naturreservat på dennes mark, säger Paul Christensson.

Under pressträffen nämnde näringsminister Ibrahim Baylan vid ett flertal tillfällen skogsnäringens betydelse för tillväxt, sysselsättning och export. LRF Skogsägarna är därför förvånade över att budgetssatsningarna istället handlar om att på olika sätt ta skogsmark ur produktion. Detaljerna kring förslaget är oklara eftersom det saknas en politisk överenskommelse om hur mycket mark som ska skyddas.

– För att ställa om till ett hållbart samhälle behöver vi istället öka skogsproduktionen i Sverige. Det bidrar till klimatomställningen genom att använda förnybara råvaror från skogen till att ersätta kol och olja, säger Paul Christensson.

Foto: Ola Ekstrand