Under det senaste decenniet har intresset växt för hantverksmässig mat och dryck. Det attraherar såväl duktiga entreprenörer som nyfikna besökare med intresse för gastronomi. Samtidigt växer intresset för upplevelser på landsbygden med anknytning till mat och dryck. Därför är LRF Lokal mat och dryck positiv till att den statliga utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker fokuserat på just kopplingen till besöksnäringen.

- Nu har vi fått ett förslag som har alla förutsättningar att fungera utan att komma i konflikt med EU-rätten, Systembolagets monopol eller den svenska folkhälsan, säger Anna Kaijser på LRF Lokal mat och dryck.

Under hösten 2020 svarade åtta av tio i LRFs undersökning att de skulle starta gårdsförsäljning om möjligheten ges och att det skulle utgöra en viktig del i besöksnäringen, vara bra för lokalsamhället och attrahera utländska besökare.

Men i utredningsförslaget finns det strikta begränsningar i förslaget som gör att endast en liten del av de små producenterna få möjlighet att sälja alkoholhaltiga drycker på sitt tillverkningsställe.

Bland annat beviljas gårdsförsäljningstillstånd endast till de dryckesproducenter som bedriver småskalig hantverksmässig tillverkning av relativt små volymer. Tillverkningen får dessutom bara ske från tillverkningsstället och måste kombineras med en avgiftsbelagd besöksupplevelse med krav på kunskapshöjande innehåll; till exempel en provning eller en berättande rundvandring.

LRF anser att restriktionerna är onödigt restriktiva. Mat och dryck är viktiga komponenter för att kunna bygga hållbara och attraktiva besöksdestinationer. I ett sådant landskap är gårdsförsäljning av alkoholdrycker en viktig pusselbit.

- Med mat och dryck som reseanledning stärker vi berättelsen om oss själva och vår egen gastronomiska karta men trots sina begränsningar i utredarens förslag ser vi detta som ett viktigt steg i rätt riktning. Förslaget är tidsbegränsat på sex år. Då kan vi utvärdera och visa att gårdsförsäljning fungerar utan att äventyra vare sig den svenska folkhälsan eller vårt detaljhandelsmonopol, säger Anna Kaijser på LRF Lokal mat och dryck.