- Den höga andelen nöjda företagarmedlemmar är ett tydligt kvitto på att vi levererar på våra medlemmars uppdrag, och att alla i LRF har gjort ett mycket bra jobb, trots mycket utmanande omständigheter under pandemin. Vi är en medlemsdriven organisation som jobbar för ökad lönsamhet och stärkt tillväxt för företagen i de gröna näringarna. Vi välkomnar fler att bli medlemmar hos oss och tillsammans med oss kunna skapa bättre förutsättningar för livsmedelsproduktionen, skogsbrukandet och det företagande som har jorden, skogen eller landsbygdens miljö som sin bas , säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

De högsta betygen får LRFs näringspolitiska arbete, opinionsbildningsarbetet och medlemskapets förmåner. Den viktigaste näringspolitiska frågan för medlemmarna är att LRF arbetar för bättre förutsättningar för att leva och driva verksamhet på landsbygden. Högt kommer även markintrångs- och äganderättsfrågor samt skogspolitik.

- De här resultaten skapar stolthet och ger kraft och energi i hela organisationen. De frågor som är viktigast för våra medlemmar är områden som vi jobbar med varje dag och som är helt avgörande för kunna att utveckla företagandet i det gröna näringslivet och på landsbygden, säger Anna Karin Hatt.

Sedan ett år tillbaka har LRF lanserat Grönt näringslivsindex och rapporterar varje kvartal om utvecklingen i det gröna näringslivet och dess betydelse för samhället. Här finns rapporterna.

Fakta om undersökningen:
2 556 företagarmedlemmar fick möjlighet att svara på undersökningen under perioden april-maj 2021. 470 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 18%.

Så här tycker företagarmedlemmarna om LRF
- 9 av 10 tycker att LRF är en viktig organisation
-
9 av 10 anser att det är viktigt att vara många medlemmar i LRF
-
8 av 10 tycker att LRF utvecklar det gröna näringslivet
-
7 av 10 är nöjda med sitt medlemskap
-
7 av 10 har förtroende för LRFs sätt att jobba

Snabbfakta LRFs medlemmar:
-
137 000 medlemmar varav 39% är kvinnor, 117 000 är företagarmedlemmar
- tillsammans driver medlemmarna i LRF 70 000 företag inom de gröna näringarna
- 52 000 medlemmar äger sammantaget 3 900 000 ha skog
- 33 000 medlemmar brukar sammantaget 1 434 200 ha åker
- de vanligaste produktionsinriktningarna bland LRF-medlemmarna är skogsbruk, växtodling, entreprenadverksamhet, trädgårdsproduktion, animalieproduktion och hästföretagande

För mer information kontakta LRFs presstjänst 010-184 40 70.