- Det här är företagare som inspirerar. Sociala medier kan ju ha sina baksidor, men årets vinnare har använt sina plattformar till något väldigt positivt. De har också varit kreativa i andra sätt att marknadsföra sig och har skapat nyfikenhet kring svenskt kött, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Vinnarna av Årets Nötköttsföretagare visar bredden och mångfalden inom den svenska nötköttsproduktionen. Den något mindre gården med stort besöksfokus till den större gården med egna varumärken och förädlingsverksamhet.

Båda vinnarnas verksamhet bygger på flera generationers uppbyggnad av upplevelse, produktion och rykte och båda har lyckats öka kunskapen och nyfikenheten om svenskt kött och företagandet inom det gröna näringslivet.

Här är hela motiveringen till vinnarna av Årets Nötköttsproducenter

 

Ejmunds Gård, Gotland

Årets nötköttsföretagare har under de senaste åren genomgått en förändring samtidigt som de lyckats ha kvar fokus på att producera nötkött av hög kvalitet och försäljning av kött via kombinationen av gårdsbutik, eget varumärke, mot restaurang och e-handel.

Mångårigt arbete i butik och på marknader byggde gårdsvarumärket tidigare. Nu har arbetet med sociala medier, djurhälsa och effektivitet utvecklat företaget till vad det är i dag med en gedigen plattform för framtida satsningar.

Ejmunds gård har för avsikt att öka produktionen ytterligare både vad gäller uppfödning av ungtjurar samt specialiserade konceptkorsningar. Företagarna bidrar med transparens och progressivitet till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen och har en mycket uppvisningsbar gård där många djur föds upp till slakt.

Företaget är en värdig vinnare av titeln ”Årets Nötköttsföretagare 2021”

 

Nedanbäcks Gårdsbutik, Glimåkra, Skåne

Årets nötköttsföretagare är mitt i en transformation både vad gäller ägande och verksamhet. Verksamheten har diversifierats under åren och hanterar nu både nöt, lamm och gris. Med gårdsförsäljning och reko-ringar samt andra försäljningskanaler har årets nötköttsföretagare byggt upp ett gott rykte och stor tillströmning av besökare till gården.

Arbete med sociala medier har ökat exponeringen mot konsument och attraherat nya kundgrupper. Öppenhet för nya utmaningar är påtaglig och nästa steg i förädlingskedjan är redan igångsatt. Företagarna bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen och har en mycket uppvisningsbar gård där flera olika djurslag föds upp till slakt på ett, av konsument, mycket tilltalande sätt.

Nedanbäcks gård har dessutom egen biodling.

Företaget är en värdig vinnare av titeln ”Årets Nötköttsföretagare 2021”

 

Fakta:

Årets Nötköttsproducent delas ut sedan 2000.

Årets kategori är företag som säljer det egna nötköttet direkt till konsument via lådor, gårdsbutik, restaurang eller butikskedjor och som marknadsför svensk nötköttsproduktion och lyfter dess mervärde till konsumenter och restauranger på ett attraktivt sätt.

Kriterierna för att få utmärkelsen är:

Att företaget på ett positivt sätt har marknadsfört sig mot konsument de senaste åren de senaste 5 åren.

Att företaget arbetar med tydligt lönsamhetsfokus och använder uppföljningsverktyg för detta.

Att företaget arbetar aktivt med djurhälsan.

Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt eller regionalt och har en uppvisningsbar gård.