Seminariedagen inleds med en skogsexkursion av SLU för att visa resultaten av olika skötselmetoder för skogens tillväxt och kvalitet.

Efter lunch ger bransch- och FoU-experter sin syn på skogsnäringens möjligheter.

Dagen avslutas med en utfrågning av ledande riksdagsledamöter för M, SD, KD, C, S, MP och V om möjligheterna till en växande klimatsmart bioekonomi som ges av det nationella skogsprogrammet.

Moderatorer för skogsdagen är Martin Moraeus, LRFs Riksförbund och Karin Perers, ordförande Mellanskog.

Alla medier välkomnas att delta under dagen som arrangeras vid Siljansfors försökspark, Mora. Sveriges Lantbruksuniversitets anläggning för skoglig fältforskning, undervisning och miljöpåverkan.

Tid: 09:30-15:45

Plats: Siljansfors försökspark, Mora

Webbsändning för eftermiddagens paneldebatt: kl.13:30-16:00

Kontakt: Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna: 070-628 63 82

Anmälan om deltagande på seminariet senast 8 sep till: hakan.lindstrom@lrf.se

 

Program 9 september

9.30              Siljansfors försökspark, kaffe, te och fikabröd serveras

                        Samling vid vägverkets stora parkering utanför Siljansfors skogsmuseum. 

10.00            Välkommen!  Något om valda teman för Skogsdagen

                      Anita Daniels, ordförande LRF Dalarna / Karin Perers, ordförande                                        Mellanskog

 

10.10            Då- och nutidens skogsbruk, exkursion i historiskt vetenskaplig skog

                     Ola Langvall, parkchef Siljansfors & tidigare parkchef Christer Carlsson,                             båda från SLUs enhet för skoglig fältforskning

12.10            Buss eller egen bil till Öna bygdegård, Mora

12.30            LUNCH

 13.30            Skogssektorn: En hållbar biobaserad framtidsbransch

                      Martin Moreaus, LRF:s Riksförbundsstyrelse

13.35            Skogsbrukets tekniska utveckling och framtida klimatnytta

                     Rolf Björheden, professor, Skogforsk

 

13.55            Nya möjligheter till ingenjörsmässigt byggande i massivträ

                     Mattias Brännström, Vd, Dala Massivträ

 

14.15            Nya skogsindustriprodukter ger ett mer biobaserat samhälle

                    Anna Wiberg, programchef, Bioinnovationsprogrammet

 

14.35            Regionala skogsprogrammet i Dalarnas län

                     Martin Persson, projektledare, Länsstyrelsen Dalarna

 14.45            PAUS

15.00            Frågestund - Skogssektorn en hållbar framtidsbransch

                      Martin Moreaus & Karin Perers agerar moderatorer

15.15             Hur ser våra politiska partier på ett mer biobaserat samhälle? 

                       Martin Moreaus & Karin Perers agerar moderatorer

                        Initierade politiker från våra riksdagspartier deltar i dialog

15.45            Nya skogsprodukter ger framtidstro

                      Anita Daniels, ordförande LRF Dalarna / Karin Perers, ordförande                                        Mellanskog

 15.50            Bussar avgår

 Anmälan

OBS! Antalet platser är begränsat. Anmälan till: hakan.lindstrom@lrf.se

Vi ber er i anmälan ange om ni önskar vegetarisk/alternativ lunch vid mötet.

Bussanslutningar till mötet

Bussanslutning erbjuds t.o.r. Hedemora-Mora och Sandviken-Mora, se nedan

Buss 1 märkt “LRF/Mellanskog” avgår kl 7.20 den 9 september från Hedemora, till dagens besöksmål. Bussen beräknas åter Hedemora busstation kl 18.00.

Avgår Hedemora busstation

kl 7:20

Borlänge, Galaxens parkering

kl 8:45

Ankomst Siljansfors försökspark

kl 9:40

Avgår Öna bygdegård mot Hedemora

kl 15.50

Buss 2 märkt “LRF/Mellanskog” avgår kl 7.00 den 9 september från Sandviken busstation till dagens besöksmål. Bussen beräknas åter Sandviken busstation kl 18.00.

 

Avgår Sandviken busstation

kl 7.00

Hofors, Lidlparkering avgår

kl 7.35

Falun, Lugnets Ishall         

kl 8.15

Ankomst Siljansfors försökspark

kl 9.45

Avgår Öna Bygdegård mot Sandviken

kl 15.50

Övrig information

Frågor besvaras gärna av Håkan Lindström, LRF: 010-184 4303