LRF välkomnar dock att regeringen lyfter behovet av resurser till de enskilda väghållarna i sitt förslag och hänvisar till LRFs remissvar. Även om ingen exakt summa anges, så bådar det gott för att Trafikverkets förslag om långsiktig höjning av anslaget till enskilda vägar ska bli verklighet.

– Nio av tio lantbrukare använder det enskilda vägnätet i sin dagliga verksamhet. Vi vill därför att Trafikverkets förslag går igenom och ser att det förslag som regeringen idag presenterat möjliggör en ökning till enskild väghållning. LRF kommer att hårdbevaka denna fråga, säger Mikael Bäckström.

Den största andelen av infrastrukturpropositionen innehåller pengar till nyinvesteringar, vilket innebär exempelvis nya järnvägar. Även om inga specifika sträckor anges i förslaget, så medger budgeten att fler delar av nya stambanor för höghastighetståg byggs ut.

– Regeringen väljer att finansiera nya stambanor inom infrastrukturplanen, istället för att hitta en alternativ finansiering. Även om det sker ett stort tillskott på medel, så finns det ändå en risk att andra mer brådskande och effektiva åtgärder kommer att få stå tillbaka, säger Mikael Bäckström.

– LRF vill även påminna om vikten av att kunna kombinera nya stambanor med fortsatt brukande av jord och skog i berörda områden är det viktigt att välja byggalternativ som innebär mindre markintrång och möjliggör för djur och maskiner att kunna färdas under rälsen, säger Mikael Bäckström.