Rysslands invasion av Ukraina har påverkat svenskt jordbruk kraftigt med skenande kostnader och har också visat lantbrukets beroende av insatsvaror från i huvudsak Ryssland, gulfstaterna och Kina. Genom Klimatklivet, som är ett projekt som delas mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna, kan man ansöka om investeringsstöd för klimatförbättrande åtgärder som till exempel biogasproduktion, förbättrad gödselhantering eller smarta bevattningsåtgärder.

I fjolårets vårändringsbudget gavs Naturvårdsverket ett kraftigt utökat anslag och ett ytterligare utökat bemyndigande. Därför kan det i år delas ut hela 2,8 miljarder kronor genom Klimatklivet.

Fram till maj hade 569 ansökningar beviljats och ytterligare 144 är under handläggning. Av de beviljade ansökningarna beräknas utsläppen minska med 115 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar ett årligt utsläpp från 16 000 personer.

– Ska vi stärka vårt civilförsvar och vår egen matproduktion måste vi öka vår egen produktion av insatsvaror som vi i dagsläget importerar från icke-demokratiska länder. Jag uppmanar alla lantbrukare att skicka in sin ansökan. Det gör skillnad både lokalt och globalt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Ansökningstiden för denna period är öppen till och med den 18 maj. Nästa period är 23 augusti-8 september.

De största utsläppsminskningarna från jordbrukssektorn län för län (ton CO2e/år)

Kalmar 36 500

Västra Götaland 17 400

Skåne 7 700

Halland 6 300

Värmland 6 200

Västmanland 6 000

Östergötland 5 500

Örebro 5 300

Gotland 4 300 

Jönköping 4 300

Sörmland 3 700

Kronoberg 2 600

Stockholm 1 500

Västernorrland 1 290

Gävleborg 1000

Blekinge 1000 

Jämtland 780

Dalarna 750 

Norrbotten 700

Uppsala 2 100

Västerbotten 1500