I Sverige har vi omfattande lagar och regler som skyddar djur för att producera hållbar svensk mat. Men trots ett av världens bästa djurskydd riskerar uppfödare att utsättas för extrema aktivister som bland annat har smugit sig in i stallarna eller ockuperat gårdsplanen.

LRF har under flera år arbetat för att lagstiftningen måste skärpas och anpassas för den exceptionella verklighet som många lantbrukare tvingas uppleva och på fredag, den 1 juli, träder den nya lagen om skärpta straff mot djurrättsaktivism i kraft.

Bland annat kommer området för olaga intrång även omfatta gårdsplanen, maximistraffet för normalbrott skärps från böter till fängelse, försök och förberedelse till grovt olaga intrång och grovt hemfridsbrott straffbeläggs. Dessutom har riksdagen beslutat att regeringen behöver se till att det skapas särskilda brottsbeteckningar för brott med djurrättskoppling.

- Utöver att det straffbara området utvidgas och att straffen skärps utgör det ett viktigt signalvärde att samhället nu ger oss djurbönder en ökad trygghet. Att drabbas av intrång sätter djupa spår. Gården är ju både vårt hem och vår arbetsplats. Nu kan vi öka vårt fokus på att producera mat i stället för att fokusera och lägga pengar på ökad bevakning, säger Åsa Odell.