Kostnadsökningen för svenskt lantbruk har skenat sedan Rysslands invasion av Ukraina. På årsbasis ligger de ökade kostnaderna på cirka 9 miljarder och det är framför allt animalieproduktionen som har drabbats hårt med höga foderpriser.

LRFs senaste konjunkturbarometer Grönt Näringslivsindex visar att var fjärde animalieproducent planerar att minska sin verksamhet. Att riksdagen nu har tagit ett första beslut i krispaketet är därför ett efterlängtat besked för de ekonomiskt pressade lantbruksföretagarna.

- I morgon tas beslutet om del två av krispaketet. Det är lika viktigt att det beslutet blir positivt så att myndigheterna snabbt kan leverera pengarna på gårdsnivå, säger Palle Borgström.

Ytterligare ett positivt besked kom från regeringen under förmiddagen när landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg presenterade en nationell bioekonomistrategi med målet att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel med 50 procent. Råvarorna ska hämtas från jord- och skogsbruket samt restprodukter från hela livsmedelskedjan. Arbetet med strategin inleds i augusti och ska presenteras 31 oktober nästa år.

- Vi ser väldigt positivt på detta. Vi har länge önskat förenklingar för att öka biodrivmedelproduktionen och det är glädjande att regeringen inser att många av lösningarna på hållbarhetsarbetet finns inom de gröna näringarna. Att öka vår inhemska biodrivmedelsproduktion är bra både för klimatet och för vårt civilförsvar, säger Palle Borgström.